PERSONALIA BUITENLAND AMSTERDAM I Gehuwd: C. E. Tan A Kiam (Lagerkelders) met mej. D. Camacho Parra Geboren: Michael, z.v. M. Bouwer (Belading) Malika, d.v. A. A. M. Afkiri (Bottelarij) Patrick, z.v. J. Schoonhoven (Kwaliteitsdienst) Nachat, d.v. H. A. H. El Hiss (Bottelarij) AMSTERDAM II Gehuwd: J. Parra Martinez (Bottelarij) met mej. D. Camacho Parra Mej. L. Gerritse (Kantine) met de heer A. F. J. Molenaar C. Beynes (Storingsdienst) met mej. E. Roosen Mej. M. J. Buys (Kwal. Dienst) met de heer F. van Staveren Geboren: Patrick M., z.v. H. L. Wouters (Belading) Wendy en Davy, d. en z. R. C. v. Zonderen (Expeditie) Francisco, z.v. D. Perez Carcia (Intern Transport) Maria D., d.v. J. Martinez Garcia (Bottelarij) David, z.v. A. Schun (Bottelarij) Selma, d.v. G. M. van Gent (Ged. Wijn) Hermine, d.v. J. Ch. Erenstein (Phys. Distr.) Martijn, z.v. J. D. Feikema (Land. Reel. Dienst) Daphne, d.v. A. J. M. v. Oirschot (Spec. Brig. T.V. ROTTERDAM Gehuwd: T. v. d. Weerd (Techn. Inkoop) met mej. J. E. van Eijk D. Kleijn (Prod. Inkoop) met mej. J. C. Houtman J. J. Meurs (Econ. Analyse) met mej. N. A. Bruinsma Mej. A. Moerman (Centr. Kwal. Dienst) met de heer N. G. Veenman Geboren: Karijn, d.v. Ir M. G. Kakebeeke (Techn. Opl.) Uit militaire dienst: C. J. M. Klaver (Afd. Brouwen Zoeterwoude) BUNNIK Geboren: Hendrika C. M., d.v. K. A. Buuron (B 3) Bianca A., d.v. A. J. Bosch (Bottelarij) Maria J. A., d.v. P. G. v. d. Wiel (Technologische Dienst) DEN BOSCH Gehuwd: Mej. R. M. v. d. Wijgert (P.P.D.) met de heer J. de Waal Mej. M Bots (Exp.) met de heer A. J. M. v. Emmerik J. J. H. M. Wijnen (Kwaliteitsdienst) met mej. C. Naaktgeboren Mej. W. G. M. Rombout (Kantine) met de heer L. Ruijs Mej. C. M. v. d. Ven (Kantine) met de heer W. de Vet Geboren: Wendy, d.v. H. J. M. Fleuren (Int. transport) Remco, z.v. T. G. P. v. d. Weijenberg (Storingsdienst) Erik, z.v. J. H. E. Mekenkamp (Brouwen) Desiré, d.v. A. A. J. Dekkers (Bottelarij) Leonie, d.v. A. J. M. Willebrands-Schoon (Bedr Bureau) Maria, d.v. S. Lopez Inspierto (Bottelarij) Saskia, d.v. J. M. de Hoop (Meet en Regel) Wendy, d.v. A. van Bladel (Int. Transport) Pascual, z.v. G. J. van Eeten (Int. Transport) Arthur, z.v. T. A. Ras (Interne Dienst) Op 2 juni is mr E. A. P. M. Hoogeweegen naar Trinidad vertrokken, waar hij de functie van Joint General Manager (Mar keting) bij de National Brewing Company Ltd., op zich heeft genomen. De heer G. J. Witteveen is 8 juni voor verlof in Nederland aangekomen. Zijn vrouw was al eerder gearriveerd. De heer C. All- port is op 12 juni naar Trinidad vertrok ken om daar de functie van Joint General Manager (Technical) bij de National Brewing Company Ltd., te gaan vervullen. Ir G. W. Voskamp is 14 juni met zijn familie weer vertrokken naar Singapore. De familie H. J. Hofman is op 15 juni uit Lagos in Nederland aangekomen. Even eens is de heer H. J. Rodenburg 25 juni met zijn gezin met verlof uit Kinshasa naar Nederland overgekomen. De heer J. van Meel is op 26 juni met verlof uit Boma teruggekomen en inmiddels op 15 juli weer naar Boma vertrokken. De heer H. G. Liebetrau is met zijn vrouw en dochter op 28 juni uit Kinshasa gekomen. Op 8 augustus zijn ze weer naar Zaïre teruggereisd. De familie P. J. Kat is op 29 juni uit Kuala Lumpur in Nederland aangekomen. De heer P. J. A. Suyker- buyk is op 1 juli vertrokken naar Trinidad. Zijn vrouw zal hem op 12 augustus vol gen. De familie S. Sikkema is 1 juli vanuit Bukavu met verlof in Nederland gearriveerd. De heer J. W. C. Loeff is op 1 juli na zijn verlof teruggekeerd naar Moundou, vergezeld van zijn vrouw. Ir E. Bakhuis is met zijn familie uit Curagao aangekomen op 2 juli. De heer M. H. van Deursen is op 6 juli weer vertrokken naar Kisangani. De heer P. Y. Klotz is 7 juli vertrokken naar Moundou. De heer en mevrouw J. van Eerbeek zijn op 8 juli vertrokken naar Kinshasa. De heer W. Grethe is op 8 juli na genoten verlof weer teruggereisd naar Luanda. De heer R. Rademaker is 9 juli met zijn vrouw naar Curacao vertrokken. Op de zelfde dag is ir P. Hamers met zijn gezin vertrokken naar Kumasi. De heer K. Klute is 11 juli vertrokken naar Kaduna. Zijn gezin is hem op 8 augustus gevolgd. De familie R. Lans is op 12 juli met verlof uit Kuala Lumpur in Nederland aan gekomen. De heer J. Dijkstra is 15 juli samen met zijn gezin naar Thessaloniki vertrokken, waar hij de leiding van de montage van de nieuwe brouwerij aldaar op zich heeft genomen. De familie J. O. Dik is uit Kinshasa, na een vakantie in Canada, op 6 augustus in Nederland aan gekomen om hier de rest van zijn verlof door te brengen. Op 17 juli is de heer Th. M. Zwart uit Lagos met zijn gezin in Nederland aangekomen. Na genoten verlof is de familie P. Kool op 26 juli weer vertrokken naar Lagos. De heer G. N. Bouma is op 26 juli uit Moundou overgekomen met verlof. Zijn vrouw was al sedert 28 juni in Nederland. De familie H. L. A. M. Steegers is oo 26 juli vertrokken naar Gisenyi. Ir A. de Voogd is met zijn familie op 24 juli uit Moundou gekomen en met verlof in Frankrijk. Ir C. Scheltema is met zijn gezin op 31 juli uit Lagos met verlof in Nederland aan gekomen. Op 1 augustus is de familie B. Baard uit Indonesië in Nederland teruggekeerd. Uit Singapore is de heer B. Engel met zijn gezin op 1 augustus met verlof overgekomen. Na genoten verlof is ir B. A. Horstman op 6 augustus weer naar Lagos vertrokken. Zijn vrouw en dochter zullen hem op 6 september volgen. De heer W. J. Viertelhausen is 7 augustus met zijn gezin naar Gisenyi gereisd, waar hij als werktuigkundige bij Bralirwa S.A.R.L. geplaatst is. SPORTMARATHON Deze maand zullen de laatste drie onderdelen van de Concern Sport Marathon 1974 plaatsvinden. De hockeyers komen zaterdag 7 septem ber in het veld op de terreinen van de Amsterdamse Hockeyclub Pinoké, ge legen nabij het Wagener Stadion te Amstelveen. De klaverjassers spelen hun spellen op zaterdag 21 september in de kantine van de brouwerij Van der Helststraat te Amsterdam en de biljar ters geven acte de présence op zater dag 28 september in de kantine van de brouwerij te Den Bosch. De stand in trofeepunten na zeven wedstrijdonderdelen is: 1. Amsterdam II (26), 2. Bunnik (25), 3. Den Bosch (20), 4. Rotterdam (19), 5. Amster dam I (15) en 6. Gedistilleerd en Wijn (14). IN MEMORIAM T. VAN PELT Op 14 augustus is de heer T. van Pelt van ons heengegaan op de leeftijd van 46 jaar. Gedurende vele jaren was hij werk zaam op de Centrale Salaris Ad ministratie te Rotterdam. Velen van ons hebben de heer Van Pelt ge kend als een uiterst betrouwbaar mens, die met grote deskundigheid zijn moeilijke taak binnen de af deling vervulde. Naast zijn zake lijke contacten bracht zijn werk mee dat hij ook in privé-omstandig- heden veel door ons personeel werd geraadpleegd. Vooral bij deze laatste contacten kwamen zijn per soonlijke karaktereigenschappen, die zich kenmerkten door grote be scheidenheid en hulpvaardigheid, sterk tot uiting. Veel te jong moesten wij deze collega missen. Wij realiseren ons dat in de eerste plaats zijn echtgenote bijzonder zwaar door dit verlies werd ge troffen. Wij spreken dan ook onze diepste gevoelens van deelneming voor haar uit en wensen haar veel kracht toe, zodat zij dit leed zal kunnen dragen. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 20