Nijmegen 4 dagen Heineken-veste Nijmegen had gedurende de Vierdaag se, die van 16 tot en met 19 juli werd gehouden, veel weg van een Heineken- veste. Overal in de stad kwam men uitingen van onze concernprodukten tegen, terwijl aan de marsen zélf een 17-man sterke Heineken-delegatie uit Den Bosch, Rotterdam en Zwolle deel nam. De wandelaars hebben niet onder de meest ideale omstandigheden de vier parkoersen afgelegd. Op dinsdag en woensdag was het weer bijzonder slecht: veel regen en eigenlijk veel te lage temperaturen, hetgeen de oorzaak, was van vele stiive spieren. Maar ge lukkig brak op de derde dag de zon door, zodat men toch nog heeft kun nen genieten van het fraaie landschap. Omdat de Heineken-deelnemers had den ingeschreven voor uiteenlopende afstanden (30. 40 of 50 km) kon er niet in groepsverband worden gewan deld. Bovendien had men de deelne mers vrijgelaten om zelf het tempo te bepalen. Op de laatste dag echter verzamelde zich de delegatie bij res taurant 'Hof van Holland' in Malden om de laatste kilometers als groep af te kunnen leggen. Fier en zonder al te veel problemen werd het eindpunt nabij 'De Vereeni- ging' in Nijmegen bereikt. Niemand van de Heineken dames en heren, ook niet de 13-jarige dochter van de heer Timmers uit Den Bosch, had onderweg hoeven afhaken, hetgeen een uitzon derlijke prestatie was. Deelnemers waren: voor de 30 km: J. Broere (Rotterdam), H.vanElten (Den Bosch), A. Key (Rotterdam), Mevr. H. Key (Rotterdam). C. Timmers (Den Bosch) en mej. M. Timmers (Den Bosch): voor de 40 km: H. Hendriks (Den Bosch), mevr. H. Ram (Den Bosch), mevr. C. Reppe! (Zwolle) en L. van Roosmalen (Den Bosch); voor de 50 km: G. Broere (Rotter dam), J. Cornelissen (Den Bosch), M. Eekels (Den Bosch), J. Langeweg (Den Bosch), W. Ram (Den Bosch), W. van Roosmalen (Den Bosch) en M. van der Steen (Den Bosch). De Heineken-wandelaars bij de intocht in Nijmegen. Hoe Heineken Nijmegen 'versierd' had, blijkt wel uit bijgaande foto's, waarop onder meer veel parasols van SiSi, Pepsi Cola en Heineken bier. Ze wa ren o.a. te zien op het grote Plein 1944, op de Markt en bij De Vereeniging, waar alle individuele deelnemers zich dagelijks moesten melden. Daar stond ook de ronde Heineken bierstand, waar menig wandelaar een pilsje heeft gedronken. Ook Whitbread presenteerde zich tij dens de Vierdaagse op nadrukkelijke wijze. Op het Terras Kefkensbos ston den twee luifelstands alsmede een originele Engelse dubbeldeks bus, die veel bekijks trok. Tot slot moet nog vermeld worden dat tienduizenden op de eerste Vierdaagse-avond naar de Waal waren gekomen om daar getuige te zijn van een sprankelend vuurwerk, dat ook dit jaar weer door Heineken werd aangeboden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 16