Diploma's in Den Bosch Reisvereniging Vers van't Vat De Reisvereniging Vers van 't Vat uit Rotterdam heeft weer haar jaarlijkse tweedaagse busreis gehouden op 22 en 23 juni. We vertrokken om halfacht van de brouwerij Crooswijksesingel. De voor zitter, de heer C. Zwaan, hoopte dat het twee gezellige dagen zouden wor den en dat werden het. We begonnen al met mooi weer en reden via Zundert naar Antwerpen voor de koffie, en toen verder naar Namen voor de lunch, vervolgens via Marche en Bastogne naar een mooie omgeving, waar we onze verloting heb ben gehouden. Er waren weer fraaie prijzen te winnen en door het warme weer liet een fles Heineken bier zich goed smaken. Verder ging het via Ettelbrück naar Vianden voor het diner en de nacht rust, en zo was de eerste dag voorbij. De tweede dag reisden we na het ontbijt van Vianden naar de waterval len van Coo, waar de lunch op ons wachtte. Er heerste een prima stem ming. Daarna reden we via Luik, Hasselt, Belgische Kempen, Turnhout, Baarle Nassau naar Dongen. Alles bij elkaar weer een geslaagde busreis. Secretaris W. F. C. van Otterloo Op 3 juli werden in Den Bosch de dip'oma's uitgereikt van de Technische Basis Cursus en de VAPRO-A-op- leiding. De uitreiking geschiedde door ir A. K. E. ten Bruggen Cate. In zijn toespraak tot de geslaagden benadruk te hij het grote belang, dat ons bedrijf heeft bij goed opgeleid personeel, in een tijd waarin de eisen die aan de vakbekwaamheid worden gesteld, steeds groter worden. Daarnaast sprak de heer Ten Bruggen Cate zijn waardering uit voor het door zettingsvermogen van de cursisten om naast hun werk een opleiding te vol gen. Hij hoopte dat velen door zullen gaan om verdere vakdiploma's te halen. Bijzonder verheugd toonde de heer Ten Bruggen Cate zich over de zeer goede samenwerking met de Streek school. Hij sprak de hoop uit dat Hei neken ook in de toekomst op de mede werking van de Streekschool kan re kenen. Voor de Technische Basis Cursus slaagden de heren J. Borrajo Fernan dez, I. S. Belotti, H. W. v. d. Bigge- laar, J. J. A. de Bresser, P. A. C. van Hoorn, J. B. M. Lambooy, J. v. d. Leur, M. C. van Litsenburg, H. W. F. M. Robben, L. C. Schoenmakers, F. C. P. Stolzenbach, A. F. Vissers, P.A.J.M.G. Vogelaars en M. J. M. P. v. d. Wielen. Voor de VAPRO-A-opleiding slaagden de heren: J. W. van Corstanje, M. G. C. Faas, W. M. van Gooi, T. G. P. Heems kerk, H. J. M. Houët, H. A. Kivit, P. J. Ouwers, D. A. Pol, L. F. M. Sperber, J. F. A. Sweebroek, A. F. Veenstra, J. J. J. F. Versteegh, A. G. H. Wild schut, B. A. M. Zegers en A. A. Zijl mans. Op 6 juli reikte de heer Ten Bruggen Cate tevens de diploma's uit van de Produktie Technische Basis Cursus t.b.v. de afdeling Intern Transport. Hiervoor slaagden de heren: J. W. M. van Bijnen, F. T. J. M. Dumoulin, J. A. v. d. Hatert, H. L. J. v. d. Heuvel, W. J. F. van Huygevoort, M. J. C. M. v. d. Koevering, J. G Kradolfer, C. J. Schaafstra, L. W. Wijnands, A. B. Roza en A. Stuiver. Op donderdagavond 6 juni werden de diploma's uitgereikt aan hen die de cursus Pneumatiek/Hydrauliek met goed gevolg hadden doorlopen. De cursus, die op 11 oktober 1973 van start ging, werd verzorgd door het Regionaal Opleidings- en Vormings centrum voor het Bedrijfsleven te Ede. Negen cursisten konden het diploma in ontvangst nemen. Het betreft de heren: K. G. Broeren, J. B. Timmers, J. A. Grever, C. F. Guit, J. Kornaat (Planning en Werk voorbereiding) F. A. van Oorschot, M. F. Venrooy, T. J. Verboort, W. J. Zaunbrecher. Foto Produktie Technische Basis Cursus Intern Transport v.l.n.r.: W. J. F. van Huijgevoort, A. Stuiver, C. J. Schaafstra, J. G. Kradolfer, B. van Herpen (leraar), J. W. M, van Bijnen, H. L. J. v. d. Heuvel, M. J. C. M. v. d. Koevering, F. T. J. M. Dumoulin, M. J. van Rooy (leraar), W. F. van Marle (op- leidingsfunktionaris)M. Oele (Wachtchef Intern Transport) Foto Produktie Technische Basis Cursus v.l.n.r.: (boven) P. A. J. G. M. Vogelaars, L. C. Schoenmakers, J. B. M. Lambooy, I. S. Belotti, J. v. d. Leur, P. A. C. van Hoorn, M. C. van Litsenburg, H. W. F. M. Robben, H W. v. d. Biggelaar en C. G. M. Adams. Zittend: W. F. van Marle (opleidingsfunktionaris) M. J. P. M. v. d. Wielen, F. C. P. Stolzenbach, J. Borrajo Fernandez en J. J. A. de Bresser. Foto VAPRO-A-cursus v.l.n.r. staand: B. van Herpen (leraar), A. F. Veenstra, A. G. H. Wildschut, U. W. F. Sobocinsky, W. M. van Gooi, D.A. Pol, P.J. Ouwers, J.W. van Corstanje, J.F.A. Sweebroek. Zittend: L. F. M. Sperber, M. G. C. Faas. H. A. Kivit, J. J. J. F. Versteegh, B. A. M. Zegers, H. J. M. Houët en W. F. van Marle (opleidingsfunktionaris). 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 15