Bureau Klanten service Nieuw Expeditiekantoor Amsterdam Maandag 5 augustus is in de brouwerij Mauritskade te Amsterdam een nieuw expeditiekantoor in gebruik genomen. Het is gevestigd op de vierde etage van het z.g. Poviet-gebouw. Vanuit deze moderne behuizing wordt de expeditie voor het gehele gebied Am sterdam geregeld, dus zowel voor de brouwerijen Van der Helststraat en Mauritskade, alsook de expeditie Dui- vendrecht en de verschillende opslag loodsen in de stad. De nieuwe huisvesting biedt plaats aan 18 medewerkers. Er is een aparte ka mer waar de terminals en de telex staan opgesteld. Deze terminals zijn aangesloten op de computer in Rotter dam, die alle bestellingen registreert en zorgt voor de rittenplanning en de beladingsschema's voor de vrachtwa gens. Als eerste bedrijf in Amsterdam heeft het expeditiekantoor de beschikking over zogeheten 5-lus-telefoontoestel- 'enElk toestel heeft 5 buitenlijnen, die buiten de centrale omgaan, maar waar mee niettemin alle gesprekken die binnenkomen op andere toestellen kun nen worden overgezet. Een soortgelijk systeem kent men reeds in de brou werij te Den Bosch. Het nieuwe expeditiekantoor is ge komen in een ruimte, waar voorheen de laboratoria van de Pharmaceutische industrie Proviet waren gehuisvest. Poviet was een dochteronderneming van de Amstel Brouwerij, maar is kort na de fusie verkocht aan Organon. Een deel van het bedrijf is nog in het com plex aan de Mauritskade gehuisvest. Naast het expeditiekantoor is op dezelfde etage ook een ruimte voor de Dienst Invoerrechten en Accijnzen in gericht. Mej. I. L. N. Swart. kreeg men een vraag over het gewicht van lege vaten en over het gewicht van 1 liter bier. Ook was er een prijswinnaar van de WK Voetbalactie, die door Heineken was uitgenodigd om zijn prijs in ontvangst te nemen, maar niet meer wist waar hij daar voor moest zijn en wanneer. Van alle binnengekomen telefoontjes wordt een rapport gemaakt en aan de betreffende functionaris of afdeling toege stuurd. Hoewel het Bureau Klantenservice in Amsterdam is gevestigd, is het de be doeling dat dit service-apparaat landelijk functioneert, dus ook voor de gewesten Rotterdam, Den Bosch en Zwolle. Een enkele maal komt het ook voor dat de telefonistes een beroep op het Bureau Klantenservice doen, wanneer ze met een gesprek helemaal geen raad weten. Als het externe telefoonnummer van het Bureau Klantenservice buiten de kantoor uren wordt gedraaid, dan schakelt de automatische telefoonbeantwoorder in. Dit is een bandrecorder, waarop bood schappen kunnen worden geregistreerd. Na een korte inleiding van de kant van Heineken kan de vragensteller zijn naam en telefoonnummer opgeven alsmede een korte omschrijving van het probleem, waarmee hij zit. De volgende ochtend wordt de band afgedraaid en wordt de vragensteller teruggebeld. Het Bureau Klantenservice is telefonisch te bereiken onder de nummers 020- 35 62 76 (extern) en 32 70 of 32 22 (in tern). Op 1 juli is in een tijdelijke behuizing in het kantoor Mauritskade te Amsterdam een bureau Klantenservice gestart. Het wordt bemand door de heer H. J. Snel en mej. I. L. N. Swart. Doel van dit bureau is om diegenen, die moeite hebben de weg in de commerciële organisatie van Hemeken te vinden, te helpen bij de bege leiding van hun problemen of een ant woord op hun vragen te geven. In deze zin konden de afgelopen twee maanden al heel wat mensen worden ge holpen. Met name kon voorkomen worden dat men onophoudelijk werd doorverbon den, vooraleer men de juiste persoon aan de telefoon kreeg. Weet men niet direct met wie de betrokkene in contact ge bracht moet worden, dan noteert men het telefoonnummer van de vragensteller, waarna hij wordt teruggebeld. Ook op de meest uiteenlopende vragen probeert men een antwoord te vinden. Zo 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 14