BIJ DE FOTO'S 1 De gaffelgetuigde kotter 'Velsia' dateert uit 1890. 2 De oude Engelse zeiljachten lagen bijna een week afgemeerd aan de Levantkade op het terrein van de K.N.S.M. 3 De in Nederland gebouwde 'Saskia van Ryn' was het enige schip dat geen historisch verleden heeft, maar dat door de originele bouw en tuigage toch zeer fraai was. 4 Mr. Maurice W. T. Baily, President of The Old Gaffers Association, geeft een partij blikbier over aan een begeleiden de boot. 5 Op deze panoramafoto is duidelijk het verschil tussen gaffel- en Bermuda- getuigde schepen te zien: het meest rechtse schip is gaffelgetuigd, dat wil zeggen dat het grootzeil opgehangen is aan de schuin op de mast staande gaffel; het schip daarnaast heeft een Bermuda- of torentuig, dat wil zeggen dat de top van het zeil vastzit aan de top van de mast. manningsleden. Het schip is in de oorlogs jaren gezonken en heeft lange tijd op de bodem van de Theems gelegen. Het kleinste schip was de Bermuda Sloep 'Waterwitch' van 18 voet van de Engels man James Spencer. Het werd gebouwd in 1938, en telt een tweekoppige beman ning. In principe stond de 'Old Gaffers Heine- ken Rally' open voor zeilschepen ge bouwd vóór 1940, doch in één geval is een uitzondering gemaakt en wel voor de in 1971 in Nederland gebouwde tjalk 'Saskia van Ryn', die helemaal beant woordt aan het oorspronkelijke type. schepen was er een uitgebreid program ma, dat grotendeels geconcentreerd was in het Ontvangstgebouw van de K.N.S.M. te Amsterdam. Voorts was er een bezoek aan de brouwerij Van der Helststraat en een rondvaart door de grachten. Alle deelnemers aan de Rally naar Am sterdam behoren tot The Old Gaffers As sociation, die ongeveer duizend leden over de gehele wereld telt. Alleen in Engeland zijn er al zo'n 500 tot 600 gaffel-getuigde zeilschepen, maar ook in Duitsland, Frankrijk, de oost- en westkust van Noord-Amerika en in Nederland heeft The Old Gaffers Association haar leden. Om lid te worden is het niet per sé nood zakelijk dat men een historisch schip bezit. Ook nieuwgebouwde boten kunnen worden geregistreerd, mits ze maar op de originele wijze zijn getuigd en er goed uitzien. In ongeveer 1920 werd namelijk de bouw van gaffelgetuigde sche pen ten behoeve van de visserij gestopt en ging men over tot het bouwen van andere typen. Los van de historische waarde vormen de meeste schepen ook een zeer kostbaar bezit, dat nogal wat onderhoud vraagt. Het wordt daarbij steeds moeilijker om mensen te vinden, die dit oude, traditionele handwerk nog kunnen verrichten. Het oudste gaffelgetuigde schip was de 'Band of Hope', die in 1881 werd ge bouwd en tot 1935 als vissersboot dienst heeft gedaan. De huidige eigenaar is Maurice W. T. Baily, President of The Old Gaffers Association. Deze kotter is 42 voet lang en wordt gezeild door 4 be-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 13