(1Mb (Oaffcvs ^pitteken §Jalhf de schepen te bezichtigen. De drukte op de kade had vaak veel weg van de Kalverstraat op een zaterdagmiddag. Veel publiek was ook op de been in Noordwijk, waar één van de vanuit de St. Lawrence Bay in Engeland gestarte zeilschepen in de nacht van 30 op 31 juli tijdens ruw weer en een hoge zee op het strand terecht gekomen was. De Konink lijke Noord- en Zuidhollandse Redding Maatschappij heeft zich veel moeite ge geven om de 9 meter lange 'Alyn' vlot te krijgen, doch toen men daarin niet slaag de, moest er een kraanwagen aan te pas komen om de bijna 10 ton wegende boot op een trailer te zetten, die voor trans port naar een scheepswerf zorgde. Voor de ongeveer 180 bemanningsleden van de Gaffel- en Bermudagetuigde zeil- derden plezierjachten verzameld om de stoer getuigde 'oudjes' te zien vertrek ken. Het hart van menig watersportlief hebber moet sneller zijn gaan kloppen, want een zo indrukwekkend spektakel ziet men niet elke dag op het water. Vandaar wellicht ook dat menigeen meekoerste in de richting Marken en Edam om vooral maar niets te missen. Maar ook op de wal was de belangstelling groot en met name bij de vuurtoren van Marken stond het zwart van de mensen, die het kleur rijke schouwspel aan zich voorbij zagen trekken. Nieuwsgierig gemaakt door publicaties in de kranten waren eerder al duizenden ge- interesseerden naar de Levantkade in Am sterdam gekomen om de daar ten tijde van het bezoek aan Amsterdam afgemeer Een vloot van bijna veertig Gaffel- en Bermuda-getuigde oude Engelse zeilsche pen heeft begin augustus een bezoek aan Nederland gebracht. Dat gebeurde in het kader van The Old Gaffers Heineken Rally, opgezet als een promotion voor Heineken bier in Engeland. Maar ook in Nederland heeft dit evenement ruime be langstelling van zowel publiek als publici teitsmedia gekregen en dat niet in de laatste plaats omdat het hier ging om een unieke verzameling authentieke zeilsche pen, waarvan de geschiedenis soms bijna een eeuw terugging. Hoogtepunt tijdens het verblijf in Neder land was ongetwijfeld de zeilrace op het IJsselmeer op zaterdag 3 augustus. Bij het startpunt nabij het eiland Pampus hadden zich al vroeg in de ochtend hon

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 12