Personeelsbladen uit het buitenland Affiches in Frankrijk Rugby trophy in Nigeria Verschillende van de met ons geassocieerde brouwerijen in het buitenland geven een eigen personeelsblad uit. Daaruit willen wij steeds die dingen putten, die ook voor onze lezers interessant kunnen zijn. Teneinde deze buiten landse bladen ook geregeld te ontvangen, zullen wij aan de betreffende redacties vragen ons op de verzendlijst van hun bladen te plaatsen. Voor ons ligt thans de juni-uitgave van KBL News, het blad van Kumasi Brewery Limited in Accra (Ghana). Het blad maakt melding van de prijsuitreiking aan de 'Distri butor of the Year', de heer Kwasi Boampong, die zich als wederverkoper van het Gulder bier in het afgelopen jaar zeer heeft onderscheiden, alsook van de prijsuitreiking aan de 'Salesman of the Year', de KBL vertegenwoordiger Chas A. Lathbridge. Voorts wordt in woord en beeld uit gebreid verslag gedaan van het bezoek dat de Asante- hene, koning van de Ashanti-stam, Otumfuo Opoku Ware II, met zijn echtgenote aan de brouwerij heeft gebracht. Onze lezers herinneren zich wellicht het bezoek dat de Asantehene in 1972 aan Heineken in Amsterdam bracht. In het KBL News staat ook een overdruk van een adver tentie-campagne die de brouwerij voert ter gelegenheid van de invoering op 4 augustus j.l. van het 'rechts rijden' in Ghana. 'Wees extra voorzichtig om ongelukken te ver mijden' staat o.m. in de advertentie. Het blad geeft voorts verslag van veel evenementen, waar bij KBL als sponsor of als organisator optrad. Eén van de foto's toont onze Brewery Manager in Accra, ir P. Hamers, die deelnam aan het paarderennen om de KBL Challenge Cup. Hij eindigde een beetje in de achterhoede, maar tweede in de categorie 'liefhebbers' werd de echtgenote van de General Manager van KBL, mevrouw Ann Beesley. In het maandelijks verschijnende personeelsblad van de Antilliaanse Brouwerij op Curapao, genaamd 'Nos Serbe- seria' (onze brouwerij), worden tal van promotionele activiteiten voor het merk Amstel vermeld. Eén daarvan was een schaaktoernooi tussen de kampioenen van Aruba, Bonaire en Curagao, dat door de brouwerij werd gesponsored. Voorts publiceert het blad steeds een portret van één van de medewerkers en een artikeltje over veilig heid in het bedrijf. Nigerian Breweries Limited is al enkele jaren sponsor van een groot rugby toernooi, waaraan teams deelnemen uit de plaatsen Kaduna, Kano, Zaria en Jos. Het toernooi vond ditmaal in Kaduna plaats en werd gewonnen door een com binatie-team van Kaduna, Kano en Jos. Ir H. Timmer, brewery manager van Nigerian Breweries Ltd. in Kaduna, reikte de Heineken Trophy uit aan de aanvoerder van het winnende team. Ook werden spelers en officials ver rast met dozen Heineken bier, die keurig langs de zijlijn ston den opgesteld. Op de foto geheel links de heer Timmer, ter wijl precies achter de beker de heer Isa Odoma, een Public Relations Officer van NBL, te zien is. De heer Timmer (links) reikt de beker uit. De afgelopen maanden heeft Heineken in Frankrijk een zeer uitgebreide recla mecampagne gevoerd. Met name in Parijs werden duizenden metersgrote affiches verspreid. Zij brachten in beeld dat Heineken niet slechts in Frankrijk, maar over de gehele wereld een bier is, dat de mensen samen brengt. De kleurrijke platen waren te zien in vele metro-stations, op de ach terzijde van alle stadsbussen, op de officiële afficheringsplaatsen op mu ren en schuttingen, en op de nieuwe, zeer moderne abri's, welke stijlvolle wachthuisjes bij de bushaltes het Hei- neken-affiche 's nachts ook verlicht lieten zien. Deze opvallende vorm van Heineken-reclame heeft in Frankrijk veel indruk gemaakt. Heineken-affiche op abri in Parijs. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 10