zeg op... wat beter kan! De Ideeënbus-nieuwe-stijl is vorige maand op indringende wijze van start gegaan. Naast publicaties in dit blad verschenen op alle vestigingen grote affiches, kregen we in de salaris- enveloppe van juni een bijsluiter en het geïllustreerde reglement en werd in de Ondernemingsraden een uiteenzetting gegeven over de nieuwe opzet en werkwijze. Begin juli werden de 'gouden' ideeën bussen geplaatst op in het oog sprin gende punten in de bedrijven en kan toren en werden de Plaatselijke Ideeën bus Commissies samengesteld. In korte tijd is er dus veel gebeurd om de 'Ideeënbus-nieuwestijl' onder de aan dacht van ons personeel te brengen. Het wachten is nu dus op Uw goede ideeën en ingevingen. We verwachten dat de ideeën niet lang zullen uitblijven, immers alleen de be loningen en de extra geschenken zijn al een voldoende prikkel om aan de slag te gaan. In elke uitgave van Vers van 't Vat zullen we U over de stand van zaken berichten. Blikvanger voor de reclame-campagne is het 'ei' en het lag dus in de lijn, dat de ideeënbussen ook in de vorm van een ei gemaakt zouden worden. Dat was overigens geen eenvoudig karwei. Omdat de eieren tegen de muur be vestigd moeten worden, werd besloten er een half ei van te maken. Er werd eerst een houten vorm gemaakt, die net zolang werd bijgeslepen tot de vorm ideaal was. Daarvan werd een kunsthars mal gemaakt, die werd op gevuld met marmerzand. Het mate riaal, waarvan de eieren geperst wor den, is polystyreen. Tevoren werd op deze witte kunststofplaten volgens het zeefdrukprocédé een dubbele goud laag aangebracht en werd er in bruin de tekst 'Een goed idee is goud waard' op aangebracht. De platen worden in een verwarmings- bak gespannen en verhit tot ongeveer 120 graden, waarop ze vervormbaar zijn. De zachte plaat wordt vervolgens over de mal gespannen en vacuüm ge zogen, zodat deze precies de vorm van de mal aanneemt. Na een korte af koelingsperiode is het ei in ruwe vorm klaar. Het overtollige polystyreen wordt eraf gezaagd, waarna de af werking kan beginnen. De eieren zijn zo geconstrueerd, dat men ze een voudig van de muur kan halen om te legen. In totaal zullen in de verschillen de vestigingen negentig van deze idee eieren worden opgehangen. Samenstelling Plaatselijke Ideeënbus Commiss es A.dam 1 A.dam II Den Bosch R.dam/Zoeterw. Bunnik Coebergh Bokma v. Olffen Voorzitter Ir R.W. Welmers Ir W.F. Schipper Ir A.K.E. ten Bruggen Cate Drs J.J.C. Goos Ir J.W. den Hond H.F.M. Coebergh A.F. van Hulzen J. Rijks Secretaris P.E. Jansen H.E. Klipp R.E. Hinze J.E.Jans J.A.M. de Laat J. Wals D. Brouwer S. Seinen Lid op voordracht van de O.R. P.J.A. v.d. Berg F. van Beveren J.A. Mulders D.J. Voets P.J.S. Wesselo Lid op voordracht van de Plaatselijke Ideeënbus Commissie J.J. Spoorenberg F. van Breemen J. List J.T. Timmermans A. Visser J. W.llemsen C. Brandwyk S. Hielkema J. v.d. Putte t.b.v. Schiedam R. Sanderink t.b.v. R.dam M. Speelman T. Bakker F. Koch P. Dam H.W. Peek De plaat, waaruit het ei gevormd wordt, vorm zoals deze uit de machine komt. en de Het halve ei komt uit de persmachine. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 6