rein op de hoek van de Rietveldenweg en de Zandzuigerstraat, dat door zijn fraaie ligging ten opzichte van de brouwerij, zijn overvloed aan ruimte voor parkeren en door de mogelijkheid er in de toekomst ook nog uitbreiding van het kantoor te kunnen realiseren, geheel aan de wensen beantwoordt. De heer Wagemakers complimenteer de Heineken namens het gemeente bestuur met de beslissing om het op tekening reeds fraai uitziende en zeker doeltreffende kantoor nu te bouwen. Hij was verheugd dat Heineken in Den Bosch zo sterk is gegroeid en dat de brouwerij nu werkgelegenheid biedt aan zo'n 1300 man, waarvan meer dan de helft in de gemeente woon achtig is. Ook schetste hij de belang rijke bijdrage die Heineken levert aan het gemeenschapsleven, niet in de laatste plaats met de voortreffelijke Heineken Fanfare. De heer Wage makers zei ten volle te vertrouwen dat de verdere groei van Heineken zich ook in Den Bosch zal manifesteren en dat de bouw van het kantoor niet als een sluitstuk gezien behoeft te worden. Hij hoopte dat de bouw voorspoedig zal verlopen en prees het architecten bureau De Vlaming, Salm en Fennis om het fraaie ontwerp. Een gezellige receptie besloot deze geslaagde middag. BIJ DE FOTO'S: 1 Een speciale trein van de N.S., voor deze gelegenheid Eerste-Paal-Express genoemd, bracht de gasten van het brouwerijterrein naar het bouwterrein. 2 Architect H. M. Fennis, (rechts op de foto) geeft uitleg bij de bouwtekeningen aan wet houder A. Wagemakers (links) en aan ir. S. Bierhuizen, directeur Gemeentewerken Den Bosch. 3 De nieuwe schets van het kantoorgebouw, gezien vanaf de Rietveldenweg. 4 en 5 Enige gasten bij het heien van de eerste paal. 6 De heren A. Wagemakers (links) en A. H. Heineken met de bok van de Heineken Fanfare. 7 Ir H. R. S. Tijssens (Centrale Engineering) dankt de heiers, die behulpzaam zijn geweest met het slaan van de eerste paal. 8 De heer E. J. Veenhof (Afd. Reclame Service) vermomde zich voor deze gelegenheid als stationschef. Over zijn schouder kijkt de heer J. G. M. Kerckhoffs (Gewestelijk Verkoopleider Den Bosch). 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 5