speciale trein bracht gasten naar bouwterrein De feestelijkheden rond het slaan van de eerste paal voor de nieuwe kantoor vestiging van Heineken in Den Bosch brachten tal van gemeentelijke autori teiten en Heineken-medewerkers op de been, hetgeen begrijpelijk is, omdat de bouw van het kantoor beslist een hoogtepunt is in de nu reeds meer dan 15 jaren geschiedenis van Heineken in Den Bosch. Met een speciale trein van de Neder landse Spoorwegen, voor deze ge legenheid door onze afdeling Reclame Service in een Heineken-jasje gesto ken, werd het gezelschap tot vlak bij de heistelling gebracht. Gehuld in witte jassen en met een veiligheids helm op het hoofd verrichtten de heren Wagemakers en Heineken het hei- karwei, waarbij tot ieders verbazing de doffe dreunen van het heiblok wer den overstemd door ratelend vuurwerk dat door beide heren met dezelfde handeling werd ontstoken. Om weer wat op verhaal te komen werd het ge zelschap een koel glas Heineken aan geboden, dat ter plaatse werd getapt. De Heineken Fanfare speelde onder tussen de mars 'San Carlo' en ver volgens de 'Heineken-tune'. Terug op het brouwerijterrein werd het gezelschap in het Ontvanggebouw toe gesproken door de heer Heineken, die aan wethouder Wagemakers als aan denken aan deze dag een kristallen schaal aanbood, alsmede de eerste van een serie voor deze gelegenheid speciaal gemaakte Delftsblauwe bier pullen, waarvan alle gasten later ook een exemplaar ontvingen. In zijn toespraak ging de heer Heine ken terug naar de 4de september 1958 toen in Den Bosch één van de modern ste brouwerijen van Europa door Prins Bernhard in gebruik werd gesteld. Omdat men indertijd nog niet kon over zien hoe de bieromzet zich zou gaan ontwikkelen, werd besloten een tijdelijk kantoor op het brouwerijterrein neer te zetten. De capaciteit van de brou werij is inmiddels van een half miljoen hectoliter in 1958 uitgegroeid tot 5 miljoen hectoliter nu, hetgeen voor de heer Heineken aanleiding was om te zeggen dat de beslissing destijds om een tijdelijk kantoorgebouw neer te zetten, eigenlijk een heel gelukkige was. 'Immers, zouden we destijds op het brouwerijterrein een permanent kantoorgebouw hebben neergezet, dan waren we vandaag niet bijeen voor het slaan van de eerste paal, maar voor het uit de grond verwijderen van de laatste paal van dat kantoorgebouw, omdat op die plaats de nodige uit breiding van de produktie gerealiseerd moest worden'. De heer Heineken was dan ook erg gelukkig met het door de gemeente Den Bosch beschikbaar gestelde ter-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 4