Wethouder Wagemakers sloeg eerste paal Kantoorgebouw Den Bosch De heren Wagemakers (links) en Heineken (midden) worden geïnformeerd over de hei-procedure. Donderdag 20 juni is in Den Bosch de eerste paal voor het nieuwe kantoorgebouw geslagen. Dat ge beurde door de loco-burgemeester van 's-Hertogen- bosch, de heer A. J. C. Wagemakers, die daarbij ter zijde werd gestaan door de heer A. H. Heineken. De vele tientallen gasten werden per speciale trein, de 'Eerste paal-express', van het brouwerijterrein naar de bouwplaats aan de Rietveldenweg gereden. Daar verrichtte de wethouder de officiële handeling, die uitmondde in een knetterend vuurwerk. De Heine ken Fanfare deed daarna al het lawaai vergeten door feestelijke marsmuziek ten gehore te brengen, terwijl het vreugdevolle gebeuren van de eerste paal beklon ken werd met een goed glas bier. (lees verder pagina 4 en 5) De Heineken Fanfare op het bouwterrein. De sliert vuurwerk begint tot explosie te komen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 3