Heineken Trophy voor DDR roeiers Exclusief biertje WK Etalage De film 'The Last Detail' met de acteur Jack Nicholson in de in Cannes bekroonde hoofdrol, beleeft op dit moment een waar succes in de Nederlandse bioscopen. De film gaat over twee matrozen, die een maat moeten afleveren in de gevangenis, maar voor het zover is nog wel even van het leven genieten. In een van de scènes stelt Nicholson voor om ergens een heel exclusief glas bier te gaan drinken, waarna de bioscoopbezoeker de volgende zinnen kan beluisteren: 'Heineken, het beste bier ter wereld. Het bier dat presi dent Kennedy ook altijd dronk Het is een prachtig schouderklopje voor ons produkt, dat ook in de Nederlandse pers niet onvermeld bleef. Op de Bosbaan te Amsterdam werden eind juni de inter nationale roeiwedstrijden van de Koninklijke/Hollandbeker gehouden. Een van de meest spectaculaire onderdelen was de 'Elite dubbel vier zonder stuurman', dat dit jaar voor het eerst in de roeigeschiedenis werden gevaren. Amsterdam had de première met o.m. deelname uit Rusland, Tsjecho- slowakije, West-Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Oost-Duitsland, welke laatste ploeg op enerverende wijze de grote concurrenten achter zich liet. De DDR was daar mee de eerste winnaar van de door Heineken beschikbaar gestelde zilveren bierpul die door de heer P. Kranenberg, directeur Horeca Ontwikkeling, werd overhandigd. Heel wat winkelbedrijven hebben vorige maand in hun etalages ingehaakt op het wereldkampioenschap voetbal. Daarbij werd ook op ruime schaal gebruik gemaakt van het reclame-materiaal, dat Heineken op dit gebied had. Ook de leerlingen van de Kweekschool voor de Detailhandel te Am sterdam, voor wie etaleren een studieonderdeel is, leefden zich uit, hetgeen o.m. een etalage opleverde, waarbij van bierviltjes een voetbaldoel werd gemaakt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 22