AMSTERDAM I Gehuwd: Mr Y. H. M. N. Folmer (Arbeidszaken) met mej. E. L. M. Teppema Mej. C. J. Bergmann (Kantine) met de heer W. G. M. Swagten Geboren: Nicole, d.v. A. F. M. Krijger (Alg. Zaken Overseas) Petra, d.v. C. H. G. Broekhuyse (Adm.) AMSTERDAM II Gehuwd: Mej. J. Kruiswijk (Kantine) met W. v. d. Berg Mej. J. W. Ruitenbeek (Kantine) met M. A. Sies D. T. Shu (Kwal. dienst) met mej. A. M. Dagmar J. Curras Sabajes (Fustenvulafd.met mej. D. Perez y Gago P. Riemslag (Verk. Bev. Thuisverbr.) met mevrouw W. Cramer (Centr. Dienst. Thuisverbr.) Geboren: Isabel R., d.v. J. Romero Moreno (Bottelarij) Eusebio, z.v. E. Esteban Bermejo (Bottelarij) Farida, d.v. A. B. A. Ben Massaoud (Bottelarij) Karlijn, d.v. W. J. A. de Wilde (Econ. Anal.) Jaap, z.v. Ph. A. Engel (Beh. Onr. Goed) Overieden: A. A. Nunes (Postkamer) ROTTERDAM Gehuwd: Mej. S. de Snoo (Centr. Verk. Adm.) met de heer J. H. de Mutsert Mej. P. M. J. Bindels (Centr. Verk. Adm.) met de heer H. W. Monster H. J. J. Plass (Centr. Loon- en Sal. Adm.) met mej. E. N. Lo-A-Njoe (Adm. Org.) Drs. F. Ph. Slotema (Techn. res.) met mej. T. A. Mos G. Straathof (Elektrotechn. werkpl.) met mej. G. van Rossum J. M. A. Wesseling (Bouwk. werkpl.) met mej. M. G. Schelvis A. A. C. Boot (Techn. inkoop) met mej. A. M. de Jonge Geboren: 3as, z.v. J. v. d. Slik (H.R.C.) Claudia Barbara, d.v. H. P. v. Gent (A.O.) Pepijn, Q., z.v. E. D. M. Hoekstra (Prod. Inkoop) Martijn, J. C., z.v. H. J. J. M. Rijven (Proj. Bur. Mariëlle, E., d.v. mevrouw J. M. Kandt-Troost (Personeeldienst) Didi, L., d.v. H. J. Olde Bijvank (Techn. Man) Elles, d.v. F. P. M. Wouters (Proj. Bur.) Wibbe, z.v. J. v. d. Veen (Prod. Inkoop) Coenraad, C. B., z.v. J. W. Meijeraan (Techn. Res. Muriel, d.v. F. den Held (Planning en Control Divisie Overseas) Fransje, z.v. A. J. M. v. d. Knaap (Energie- en Storingsdienst) DEN BOSCH Gehuwd: J. F. M. van Tilborg (Bott.) met mej. J. Segers Mej. H. J. M. E. Oerlemans (Verk. Seer.) met de heer B. W. Velthuizen N. M. van Bladel (Verk. Seer.) met mej. C. H. M. Smit Geboren: Christian, z.v. W. van Antwerpen (Int. Transport) Ingrid, d.v. A. van Dongen (Bottelarij) Nancy, d.v. G. P. M. van Bergen (Bottelarij) Frank, z.v. S. P. J. Heerens (Mag. en Int. Transport) BUNNIK Gehuwd: P. G. Meijers (Bottelarij) met mej. R. M. Pijnenburg Mej. B. Hogeweg (Centr. Verk. Adm.) met de heer P. G. Werner Geboren: Alexandra M. A., d.v. L. Verhees (B3) Johanna A., d.v. P. Boschman (B3) in militaire dienst R. M. J. Knopper (Lab.) Uit militaire dienst G. F. Verswijver (B3) DANKBETUIGINGEN Gaarne betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook, die ik bij het overlijden van mijn lieve man heb mogen ondervinden. M. Baas-de Wolff en dochter Met deze wil ik mijn dank uitbrengen voor het hartelijke en vriendelijke onthaal van mijn zoon voor zijn 25-jarig jubileum in uw bedrijf en voor de geschenken, die hij heeft mogen ontvangen. Moeder en zoon wensen u nog vele gelukkige en gezonde jaren. R. van Beek Mijn oprechte dank wil ik betuigen voor de belang stelling ondervonden tijdens (en na) de afscheids receptie op 9 mei jIalsmede voor de cadeaus die mij zijn aangeboden. Moge het Heineken en u allen goed gaan. J. Doesburg Langs deze weg zeggen wij uw directie en alle medewerkers heel hartelijk dank voor de buiten gewoon aardige attentie, die wij van u mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwe lijk op 15 mei j.l. J. B. M. Schoonhoven, J. Schoonhoven-Klaassen van Oorschot Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, graag oen ieder bedanken voor de cadeaus en de belangstelling, die mij ten deel vielen ter gelegen heid van mijn 25-jarig jubileum. P. C. Schortemeyer OVERLEDEN Op 10 mei 1974 is op 31-jarige leeftijd overleden de heer H. Sioekenbroek, toi zijn pensionering werkzaam bij de Amstel- Brouwerij te Amsterdam. Moge hij rusien in vrede. IN MEMORIAM A. A. NUNES Op 16 juni 1974 is de heer A. A. Nunes, in de leeftijd van 52 jaar, van ons heengegaan. Verscheidene jaren was hij aan de Mauritskade te Amsterdam werkzaam op de repro-afdeling. Wie kende aldaar niet de man, die altijd op de meest prettige wijze een ieder die met hem te maken had, te woord stond en behulpzaam was. Veel en veel te vroeg moeten wij nu zijn hartelijke collegialiteit missen. Wij verliezen in de heer Nunes een eerlijk, een opgewekt en een hulp vaardig mens. Wij denken in de eerste plaats aan zijn echtgenote, die wij zo van harte heel veel sterk te toewensen. Moge zij in hun doch tertje Renate veel van de goede eigenschappen van de vader terug vinden. Hij ruste in vrede. IN MEMORIAM A. BERGS Op 23 mei bereikte ons het bericht dat onze nog jeugdige werknemer, de heer A. Bergs, van de afd. B3 te Bergen op Zoom, na een lang durig, doch moedig gedragen lijden, is overleden. Hoewel kort in onze dienst, heeft hij zich, met name tijdens zijn ziek bed, doen kennen als een moedig man, die de strijd tegen de zware ziekte, waaraan hij leed, durfde aan te binden. Onze gedachten gaan op dit mo ment vooral uit naar zijn ouders, broer en verloofde Mieke, die door dit verlies zo zwaar zijn getroffen en aan wie wij onze diepste ge voelens van deelneming betuigen. Moge hij rusten in vrede. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 20