Heineken in Amerika Afscheid in Singapore bij pensionering dr L. Bels Amstel in Athene Een belangrijke bijdrage aan de vermaardheid van Heineken bier wordt zonder twijfel geleverd door onze agent in de Verenigde Staten, Van Munching Co. Inc. Door jarenlange inspanningen en door gebruik te maken van een vooruitstrevend reclame- en promotions-beleid is de U.S A. niet alleen onze grootste exportmarkt, maar heeft Heineken daar ook het grootste marktaandeel van alle geïmporteerde bieren. 'Het lopende jaar dient een nieuw recordjaar te worden', aldus de heer L. van Munching sr. op de jaarlijkse presentatie in New York van het 'Advertising en promotional plan' van Van Munching Co. Inc. aan haar vertegenwoordigers. Niet alleen zal er meer dan ooit aandacht besteed worden aan reclame en promo tions, ook zullen er voor het eerst méér dan 5 miljoen dozen verkocht worden. Op de foto de heer L. van Munching sr. (midden) geflankeerd door zijn zoon L. van Munching jr. (rechts) en de heer P. P. Snoep van de afd. Marktontwikkeling van de Divisie Overseas. in de Tiger Brewery in Singapore werd op 30 mei tijdens een zeer feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van dr L. Bels, die - nadat hij in totaal ruim 29 jaar bij Heineken werkzaam is geweest - mei pensioen ging. Van deze lange periode heeft de heer Bels vele jaren als technical manager bij Malayan Breweries in Singapore gewerkt. Bij het afscheid waren, naast directie en medewerkers van de Tiger Brewery, ook de Heineken-medewerkers die gedetacheerd zijn bij de Anchor Brewery en de Tiger Brewery aanwezig, terwijl ook de afdelingschefs van Fraser Neave, onze commerciële partners in Malayan Breweries, en vele andere relaties van dr Bels in Singapore van hun belangstelling blijk gaven. Tijdens de receptie werden de heer Bels en zijn echtgenote allereerst toegesproken door de nieuwe technical manager, ir A. Kruidenier, die de heer Bels namens diens collega's in Singapore en in Rotterdam een miniatuur van een Friese staartklok aanbood. Het origineel zal hem bij zijn terugkeer in Nederland worden over handigd. De heer Kruidenier liet de vele jaren dat de heer Bels in Singapore ge werkt heeft de revue passeren en wenste hem namens het Heineken-personeel nog vele gelukkige jaren na zijn pensionering toe. Het personeel van de twee brouwerijen werd vertegenwoordigd door ir H. Hensel, Singapore brewery manager, die vele anecdotes vertelde uit de acht iaren dat hij met de heer Bels heeft samengewerkt. Als traditioneel afscheidscadeau bood hij de heer en mevrouw Bels een houten vaatje aan. Derde spreker was de chef-machinist van de Anchor Brewery, de heer G. Lim, die de heer Bels namens het personeel dankte voor de plezierige samenwerking en met name voor het begrip dat hij steeds voor de problemen van het personeel had getoond. Hij bood mevrouw Bels een Chinese fondue-pan en de heer Bels een electrische boorset aan. Dr Bels beantwoordde alle sprekers op de hem eigen, welbespraakte wijze voor alle goede woorden en de vele prachtige cadeaus. In het centrum van Athene maakte één van onze fotografen bijgaande foto van een grote lichtreclame voor Amstel bier. Zoals bekend staat in de Griekse hoofdstad de met ons geassocieerde Athenian Brewery S.A., waarin Heine ken voor ruim 50 procent deelneemt. In en om Athene heeft Amstel bier het grootste marktaandeel. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, wordt op dit moment in Thessaloniki, in het noorden van Griekenland, een nieuwe brouwerij annex mouterij ge bouwd. De heer Be's De heer Hensel (links) biedt de heer Bels een geschenk aan. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 15