Amsterdam I viel terug naar de laatste plaats In de nieuwe produktiehal in Bunnik wer den de tafeltenniswedstrijden gehouden met een zeer verrassend resultaat verge leken met andere jaren. Elk team moest 5 wedstrijden spelen, waarbij elke gewonnen wedstrijd 2 punten opleverde. Naast de teamwedstrijden was er dit jaar voor het eerst ook een persoonlijk toernooi, waarin elke gewonnen wedstrijd voor de vesti ging van de speler 1 punt betekende. Voor het totaalklassement werden de teampunten en de persoonlijke punten opgeteld. Amsterdam I, de vestiging die bij dit on derdeel al jarenlang als eerste eindigt, miste dit jaar zijn beste speler, die met vakantie was. Bunnik had ook pech door dat één van de topspelers ziek was. Am sterdam II kwam dit jaar uit met een heel nieuw team, dat erg goed speelde en deze vestiging de eerste plaats bezorgde. Alle teamwedstrijden werden door hen gewon nen. waarbij nog 6 persoonlijke punten konden worden opgeteld, wat een totaal van 16 punten gaf. Tweede werd Bunnik, dat vooral sterk speelde in het persoonlijk toernooi en 13 punten verwierf. Rotterdam en de Groep Gedistilleerd en Wijn eindigden beide met 10 punten. Een onderlinge wedstrijd moest de eindstand bepalen, Rotterdam won en werd daarmee derde. Den Bosch behaalde 5 punten en Amsterdam I eindigde dit jaar met 0 punten en kelderde daarmee van de bovenste naar de 6e plaats. De prijs voor het persoonlijk toernooi werd gewonnen door de heer Dijkman uit Bunnik. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 13