Den Bosch had fortuinlijke vissers Gedistilleerd en Wijn goed in de slag hebben weten te vangen. De vestiging Den Bosch krijgt ieder jaar meer de slag te pakken: vorig jaar won deze vestiging met een totaal van 290 cm, dit jaar met 954 cm! Het grootste aan deel in deze formidabele vangst had zonder twijfel de heer Schellekens, die in zijn eentje 535 cm naar boven haalde. Fantastisch! Rotterdam komt op de tweede plaats met een totaal van 221 cm; vorig jaar was d t een gedeelde 2de plaats met Amster dam II, waarbij beide vestigingen 148 cm vingen. Vrumona, Amsterdam II en Am sterdam I vingen nu respectievelijk 95, 75 en 62 cm. Gelukkig deden aan dit onderdeel alle vestigingen mee, zodat Den Bosch 6 tro*eepunten kreeg. Met het vissen (ook wel hengelen ge noemd) ging het erg goed, als we ten minste de totaalcijfers bekijken: alles bij elkaar is er zaterdag 1407 cm vis ge vangen, tegen vorig jaar 831 cm. De grootste vis aan de haak was 33 cm, ge vangen door de heer W. Romein uit Rot terdam, terwijl de grootste vorig jaar 27 cm was. Dit alles kwam uit 'De Carperton', een viswater ten noorden van Ammerzoden. Het milieu is hier voor de vissen blijkbaar wat gezonder dan het water aan de Stadionkade. waar het resultaat vorig jaar erg pover was. De groep Gedistilleerd en Wijn deed dit jaar voor de tweede keer mee, evenwel met een droevig resultaat. Er werd niets gevangen, terwijl ze vorig jaar toch nog 20 cm vis uit het water wisten te halen. Overigens waren zij niet de enige die met lege handen (haken) stonden: van de 48 aanwezige vissers waren er 27 die niets Onder een grote publieke belangstelling begonnen de kegelwedstrijden op de Mau- ritskade in Amsterdam. Daar werd de strijd gestreden door 4 vestigingen, die ieder 6 wedstrijden moesten spelen. Kege len is een nieuw onderdeel van de sport wedstrijden, misschien de reden waarom Den Bosch en Rotterdam nog een jaartje de kat uit de boom wilden kijken? De teams bestonden elk uit 3 spelers, die 3 ballen moesten gooien per wedstrijd, dus totaal 9 ballen per team. Iedere ge wonnen wedstrijd leverde een vestiging 2 wedstrijdpunten op. De groep Gedistil leerd en Wijn was in deze sport aanmer kelijk bedrevener dan in de meeste andere sporten: van de 6 wedstrijden wonnen ze er 4, goed voor een tweede plaats met 8 wedstrijdpunten. De eerste plaats was voor Amsterdam II met 9 punten: 4 wed strijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. H'erna volgen Vrumona en Am sterdam I. met respectievelijk 5 en 2 pun ten. De 4 trofeepunten die te vergeven waren gingen hiermee naar Amsterdam II. Hopelijk is het enthousiasme van de spe lers op het publiek overgeslagen, zodat volgend jaar alle vestigingen meedoen. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 12