Rotterdam het sterkst Amsterdam II leidt na zeven onderdelen Stand trofeepunten na 7 onderdelen Amsterdam II Bunnik Den Bosch Rotterdam Amsterdam I Ged. en Wijn C -= ra -Q CTJ Q) -O O) ra 15 o i- -O 0 1 3 4 0 2 er. ra c o> ra o ra 1a 4 5 0 1 2 3 6 5 2 4 1 3 4 2 0 0 1 3 Cl ra Sif o 2 26 25 20 19 15 14 Na zeven wedstrijdonderdelen in de Concern Sport Marathon 1974 moet men nog zeer voorzichtig zijn met te voorspellen welke vestiging het Bronzen Brouwerspaard voor één jaar in de prijzenkast mag zetten. Amsterdam II (Mauritskade) heeft voorlopig de beste papieren met een totaal van 26 trofeepunten, maar Bunnik zit de Amsterdammers dicht op de hielen. Rotterdam, dat de wisselprijs vorig jaar op zeer overtuigende wijze voor zich opeiste, komt nu heel wat minder sterk voor de dag en staat maar liefst 7 trofee punten op de hoofdstedelingen achter. Den Bosch was ook dit jaar weer de sterkste bij voetbal en vissen en zal misschien met klaverjassen nog wat puntjes kunnen pakken, maar een eerste plaats zit er met thans 20 wedstrijdpunten toch niet meer in. Amsterdam I blijft dit jaar wel erg ver achter, zeker als we naar de resultaten van tafeltennis kijken. Het team viel in dit onderdeel van de eerste naar de laatste plaats, waaraan ongetwijfeld het niet meedoen van hun sterspeler debet is. Gedistilleerd en Wijn, vorig jaar nog een wat schuchtere nieuwkomer, komt er steeds beter in en verzamelt toch al aardig wat puntjes Misschien lukt het ze dit jaar al om van de onderste plaats in de eindrangschikking af te komen, wat voor een groep met zo weinig mankracht een goed resultaat zal zijn. In ieder geval heeft Gedistilleerd en Wijn begrepen, dat het meedoen belangrijker is dan het winnen. Iets wat niet van alle vestigingen gezegd kan worden. Immers, Den Bosch gaf tweemaal niet thuis (tennis en kegelen) en Amsterdam I (bridge), Amsterdam II (bridge) en Rotterdam (kegelen) lieten elk op één wedstrijdonderdeel verstek gaan omdat men hiervoor geen ploeg kon samenstellen. Dat is op z'n zachtst gezegd een droevige zaak, waardoor de ploegen die wel meedoen ernstig gedupeerd worden. Want - en dat is een onvolkomenheid in het systeem - wint men een onderdeel, waaraan slechts vier vestigingen meedoen, dan krijgt men ook maar vier trofeepunten, terwijl het er anders zes geweest zouden zijn. De stand in trofeepunten. zoals elders op deze pagina afgedrukt, geeft dus in wezen geen goed beeld. De organisatoren zijn voorts minder enthousiast over de belangstelling van de zijde van het publiek. Behalve familieleden van de spelers en speelsters, heeft men niet veel Heineken-medewerkers rond de toernooivelden kunnen bespeuren. En dat is jammer, omdat men vaak speciaal voor het publiek extra voorzieningen had getroffen. Waar dat aan ligt, is nog niet geheel duidelijk. Sommigen geven het nogal mooie weer op de zaterdagen de schuld. Anderen zijn er stellig van overtuigd, dat de nieuwe opzet van wat tot vorig jaar één concernsportdag was, te veel als een onderonsje per tak van sport gezien wordt. Hoe het ook zij, ook deze nieuwe formule heeft (nog) niet aan de ver wachtingen beantwoord. In de kantine 'Hollandia' van de brouwerij te Rotterdam kwamen op zaterdag 25 mei de bridgers bijeen. Helaas waren slechts vier vestigingen vertegenwoordigd, want Amsterdam I en II zagen geen kans om elk vier paren bijeen te brengen. Voor de organisatie was dat een royale tegenval ler, want alle wedstrijdschema's waren op 6 deelnemende vestigingen afgestemd. Bovendien waren de beide Amsterdamse teams vorig jaar nog goed voor een twee de en derde plaats in de eindrangschik king, zodat men zeker uit die hoek een kwalitatief sterke afvaardiging had ver wacht. De sfeer en de spanning in het wedstrijd verloop waren er niet minder door. Rot terdam, dat vorig jaar reeds van zich deed spreken, kwam ook nu bijzonder goed voor de dag. Met name de dames Ooster broek en Kern speelden vele voortreffelijke partijen en veroverden daarmee de meeste punten (279). Een goede tweede plaats in de parenrangschikking behaalden de heren Verduin en Malcorps (eveneens uit Rotterdam), terwijl mevrouw Hannema en de heer Hinze (Den Bosch) als derden eindigden. De puntentotalen per vestiging waren: Rotterdam 935, Den Bosch 802, Gedistil leerd en Wijn 760 en Bunnik 639. Rotter dam haalde hiermee voor de trofee de meeste punten (4) binnen; de andere vestigingen resp. 3, 2 en 1 punten Ver meld moet worden dat de heer De Jong (Bunnik) en mevrouw Van Zetten (Rot terdam) zo vriendelijk waren het team van Gedistilleerd en Wijn te versterken. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 10