Bij de foto's: 1 Het bord aan de ingang van het bouwterrein, waarop vele, bij de bouw betrokken bedrijven, vermeld staan. 2 In de kantines wordt menig kopje koffie geserveerd. 3 Als je gewend bent een veiligheidshelm te dragen, zet je hem niet gemakkelijk meer af. 4 Het op zijn plaats brengen van de buizen van de waterzuiveringsinstallatie is een inspannend karwei. 5 De nachtwaker. 6 Roeien op de Weipoortse Vliet. 4 gen die de bouw ten aanzien van de veiligheid vraagt. 'Kijk, overal waar op hoogte gewerkt wordt, hebben we een ballustrade of werken we in een kooi. Waar hijskranen worden ingezet, ma ken we uitgebreide berekeningen; niet alleen om de veiligheid van mensen te garanderen, maar ook van materieel en materiaal. Alles moet volgens de voorschriften worden uitgevoerd, wat trouwens niet altijd even gemakkelijk is'. Wat bijzonder gesmeerd loopt, is het leggen van lange banen grijs marmer- linoleum in de toekomstige telefoon centrale. In hoog tempo worden rol na rol uitgerold en vlakgewalst. Daartussendoor vindt één van de man nen nog even tijd om een wervelwind van woorden over ons uit te storten. 'Wel, wel. U staat hier nou toch. Ik heb hier een prachtig stalen slacouvert. Een roestvrij stalen slacouvert, meneer. Dat kost in de winkel toch zeker twin tig gulden. Maar u mag het hebben voor zes gulden. Dat is toch voor niks, meneer. Dat is toch hardstikke mooi. Dat is toch een mooi cadeautje meneer; als u daarmee thuiskomt, dan vliegen de vrouwen u om de nek Toen we daar zo onze twijfels over hadden, stoof de man weg, maar stond een volgend ogenblik weer voor ons met in zijn hand een grote doos met slagersmessen. 'En dan heb ik ook dit nog, meneer. Een pracht van een mes. Dat snijdt overal doorheen. Dat is een sierraad in de keuken. En ook dat kost maar zes guldentjes We lieten de man weten, dat we op een dergelijk aanbod niet voorbereid waren, waarop hij reageerde: 'Och, meneer, u bekijkt het nog maar effe. Straks in de kan tine gaan ze grif van de hand. Want het is toch een machtig mooi cadeau tje, nietwaar?' Machtig mooi was ook de muziek, die uit een barokke radiokast over het ter rein schalde. Deze vooroorlogse ar- 6 5 beidsvitaminenmachine had een ere plaats gekregen tussen de halfopge trokken muren van de toekomstige kantine, vlak naast een loeihete lood pot. Het was niet helemaal duidelijk of er nou vijf-drie-acht-klanken uitkwa men, of dat er afgestemd was op Hil versum 3, maar in ieder geval was het arbeidstempo gelijk aan het strakke ritme van de muziek, die kennelijk in spirerend werkt. Veel muziek zit er ook in het brouwhuis, tenminste wan neer we deze ruimte vergelijken met het podium in een concertzaal. Want zoals de musici geleidelijk het podium bezetten met pauken, tuba's, contra bassen en een harp, zo rangschikken 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 9