i". Z® fffil®®!?* ®®[Rl d)®§) iimd® b@yw Vrijdag 28 november 1969 werd op een persconferentie van Heineken voor het eerst melding gemaakt van de plannen tot nieuwbouw van een brou werij te Zoeterwoude. Op 22 november 1971 werd de eerste paal geslagen en op 7 oktober 1972 was formeel het hoogste punt (het silo-gebouw) be reikt. Op 1 februari 1974 moet volgens de planning de bottelarij gaan proef draaien en in april 1975 verwacht men de officiële opening van onze nieuwe vestiging te Zoeterwoude. In de periode 1969-1973 is door vele honderden mensen vaak dag en nacht gewerkt aan de verwezenlijking van dit gigantische project. In Vers van 't Vat hebben wij u steeds op de hoogte gehouden van de opmerkelijk snelle vorderingen in de bouw en inrichting. Telkens weer werd u geconfronteerd met 'grote getallen', die terecht spre kend waren voor dit veelomvattende karwei. Een momentopname, waarin de mens in de bouw meer naar voren komt, ontbrak tot nu toe. Vandaar dat wij ditmaal verslag doen van zo maar een dag in de bouw: maandag 27 augustus 1973. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 6