dam II vindt bovendien, dat het wel eens tijd wordt om de Concern Sport dag winnend af te sluiten, want in de vier jaren, dat deze werd gehouden, waren de winnaars achtereenvolgens Bunnik (2 x), Amsterdam I en Rotter dam. Den Bosch denkt er net zó over, maar ziet toch meer kansen in een 'thuis wedstrijd', dan in het verre Amster dam, 'In Den Bosch weten we ons ver zekerd van een flink stel supporters, en dan gaat het ons in de regel wat gemakkelijker af'. De kansen om in de afdeling voetbal weer als eerste uit de bus te komen, worden ook al wat minder hoog aangeslagen, nu de Bos sche vertegenwoordiging onlangs het onderspit moest delven tegen het vaste elftal van de Groep Gedistilleerd en Wijn uit Rotterdam/Schiedam. De representanten van Coebergh, Bokma en Van Olffen doen dit jaar voor het eerst mee aan de Sportdag en, zoals we al eerder schreven, is over de sterkte van dit team op voor hand weinig te zeggen. Het verhaal gaat, dat de samenstelling van een representatieve ploeg nogal wat hoofd brekens heeft gekost, maar zoiets kan natuurlijk ook gezegd zijn om het ver rassingselement groter te laten zijn. In ieder geval wensen wij deze nieuw komers een heel plezierige dag en veel succes toe. In Bunnik is men niet helemaal zeker omtrent de goede afloop. De afgevaar digden van de groep frisdranken heb ben het er in de afgelopen vier jaren steeds bijzonder goed vanaf gebracht, maar zitten nu een beetje aan te kijken tegen een onderbezetting in verschil lende takken van sport. 'We hebben evenwel een beroep gedaan op de mensen uit de commerciële sector, die zijn overgeplaatst naar Amsterdam en daar is gelukkig wel het een en ander uitgekomen'. Zes gegadigden dus voor het Bronzen Brouwerspaard, dat in de vooravond van de 22ste september in één van de ruimten van de brouwerij Mauritskade zal worden uitgereikt door een lid van de Raad van Bestuur. De wisseltrofee, die 45 cm hoog is en een gewicht heeft van ruim 19 kilo, gaat vergezeld van een replica van éénderde van de ware grootte, welke definitief in het bezit komt van de winnende vestiging. In het verleden is er nogal wat te doen geweest over de locaties, waar de ver schillende sportonderdelen werden af gewerkt. De organisatoren hebben deze kritiek ter harte genomen en zorg gedragen voor een aantal verbeterin gen. De bridgers, die vorig jaar op het laatste moment moesten verkassen, krijgen evenals 2 jaar geleden weer de beschikking over de bestuurskamer op de begane grond. Het restaurant onder de ere-tribune blijft vrij voor bezoekers, omdat de klaverjassers naar het boven- restaurant gaan. In de hal van het Frans Ottenstadion worden zowel de tafeltennissers als de badmintonspelers ondergebracht, het geen volgens de organisatoren heel goed samengaat. De tennissers krijgen de beschikking over vijf wedstrijd- banen, gelegen achter de grote hal. De voetballers zullen in de slag gaan op de twee bijvelden van het Olympisch

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 4