Royal Club Literfles bitter lemon Drijvend winkel- en servicecentrum in Rotterdam Royal Club vindt zich ook een slijterij, volgens de voorschriften voorzien van een aparte ingang. Zowel in de supermarkt als in de slijterij zijn onze concernprodukten goed vertegenwoordigd. Dat de BP hoge eisen stelt aan het woord service, blijkt wel uit het feit dat er voor de schipper en zijn gezin een aantal voorzieningen is getroffen, die het afmeren bij de Marinette extra plezierig maakt. Op het achterdek be vinden zich namelijk een wasserette, een dry-cleaning en enkele douches. Wil de schipper met zijn auto naar de wal, dan zet de kraan (hefvermogen tot vier ton) de wagen op de kade. Uiteraard is er een volledige communi- catie-apparatuur aanwezig, zoals tele foon, mobilofoon en marifoon. Via de mobilifoon kan de schipper reeds van tevoren vanuit zijn stuurhut zijn bestel lingen rechtstreeks aan de Marinette opgeven. Dit drijvend winkel- en servicecentrum is een belangrijke aanwinst voor de binnenvaart op het gebied van service verlening. Belangrijk is ook dat de Marinette dag en nacht geopend is. 'Marinette Maasbrug' is de naam voor het drijvend winkel- en servicecentrum, dat sinds juni van dit jaar in de Rotter damse haven ligt. Dit moderne mini- warenhuis is de vierde exploitatie in een keten van BP. Hoewel de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen voorop staat, is de Marinette ontworpen met het duide lijke doel de schipper en zijn gezin in staat te stellen alles onder één dak te kopen. De Marinette bestaat name lijk uit een supermarkt, een warenhuis, waar de schipper en zijn vrouw alles kunnen vinden wat zij aan boord even tueel nodig kunnen hebben, zoals scheepsbenodigdheden en proviand, kleding, schoeisel, radio- en televisie toestellen e.d. Op het winkeldek be- -"OENKWAST MET 25 M3. KININE 1 LITER - 25 CT.STAT63B1! APPOINTMENT BY VRUMWfÜ- Na Royal Club Tonic, SiSi, Seven Up, Pepsi Cola en Joy wordt door onze frisdrankengroep in september Royal Club Bitter Lemon in de liter fles-verpakking op de markt ge bracht. Tot dusver werd Royal Club Bitter Lemon alleen in de 200 cc fles op de markt gebracht, maar de grote vraag naar Royal Club-pro- dukten, welk merk het snelst groei ende is in de tonic/bitterdranken- markt, wettigt de introduktie van de literfles. SfTTtR LEMON 1 LITER— 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 18