Goed studiejaar voor Rotterdam Cursus Smeertechniek J. D. Bonte,, J. Dahlhaus, A. v. Duyn, F. M. Kappelhof, M. J. Key, G. G. Kiene, Th. J. G. v. Look, J. P. Luurssen, W. F. H. v. Marwijk, A. Meijer, R. H. v. Peski, H. J. Siegers, C. L. v. d. Toorn, M. A. Verhagen. Cursus Energievoorziening A. J. A. Bosch, W. A. P. F. L. de Bruin, A. van Dalen, A. van der Draay, A. C. v. d. Eist, G. W. J. de Groot, M. A. v. Hees, Th. v. d. Heijden, J. M. Naerebout, P. P. Voogd, H. Weeda, J. W. Wigmore, W. E. Rouss, A. C. Lange. Cursus Meet- en Regeltechniek A H. C. Doelman, H. A. Klieverik, J. P. van der Maden, H. Verheul, I. S. Eman, W. van der Est, J. P. Dahlhaus, W. K. Huizer, P. van Oort, W. A. G. Sanders. Cursus Vapro-B I. S. Eman, W. A. G. Sanders. Technische Basiscursus W. H. van Berkel, A. C. Lange, F. A. Streep, J. J. A. Teygeman, J. Zwanenburg. Cursus Vorkheftruckmonteur H. van Amerongen, J. Kasteelen, T. Nootenboom, F. A. Streep. Cursus Bemetel Meet- en Regeltechniek 2A en 2B A. L. van den Bergh, H. A. Copier. Cursus Bemetel Onderhoudsmonteur J. Dahlhaus, C. van der Starre. Cursus Bedrijfselektronica A. L. van den Bergh, H. A. Copier. Cursus Meetpraktica A. L. van den Bergh, H. A. Copier, H. A. Tol- hoek. Cursus Pneumatiek en Hydrauiiek A J. C. Konings, H. Schrijver, B. C. J. W. Stigter, B. Woudenberg, A. van Duijn, C. A. Bouwens. Drs J. J. C. Goos (links) reikt het diploma Meet- en Regeltechniek A. uit aan Drie geslaagden van de E.H.B.O.-cursus: v.l.n.r. mej. M. C. J. Cornelissen, de heer H. C. Doelman. mevrouw A. Schouten en mevrouw W. G. Hoogenbirk. Woensdag 8 augustus vond in de Rotter damse Raadskelder wederom een diploma uitreiking plaats, waarbij een groot aantal medewerkers was betrokken. In een toespraak dankte drs J. J. C. Goos, bedrijfsleider brouwerij Rotterdam, zowel de cursisten als de docenten voor hun inzet en ijver, en sprak de wens uit dat de vergaarde kennis door de cursisten veel in de praktijk gebruikt zou worden, het geen, zo vervolgde de heer Goos, echter niet van toepassing was voor hen, die het E.H.B.O.-diploma hadden behaald. Nadat de heer Goos de aanwezigen nog eens op het belang wees voor bedrijf en medewerkers van goed geschoolde func tionarissen, ging hij over tot de uitreiking van de volgende diploma's: Cursus M.T.S. Meet- en Regeltechniek J. A. Scheefhals E.H.B.O.-cursus M. A. van Zetten, W. A. G. Sanders, F. J. J. Reesink, G. P. M. Waardijk, J. Dahlhaus, R. H. van Peski, A. de Bree, J. de Haas, Mej. J. L. A. M. Koot, R. Hellendoorn, J. P. Look horst, Mevr. E. Cool-Verhoeve, G. P. Tacq, L. van Lange, C. H. de Roode, M. C. van Look, Th. J. G. van Look, H. A. van Schaik, P. B. J. Soudan, R. J. Weiman, Mevr. A. v. d. Burgh-Bot, L. M. E. Schouteten, E. F. van Zanten Jut, P. van Oort, P. C. Lankhorst, F. M. Kappelhof, B. C. J. W. Stigter, Mevr. W. G. Hogenbirk- Hellewegen, Mej. M. B. M. de Wild, Mej. M. C. J. Cornelissen, Mej. M. C. Jansen, K. v. d. Hoek, Mevr. A. Schouten, C. J. M. Steenbergen. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 17