PERSONALIA BUITENLAND AMSTERDAM I Geboren Sandy, d.v. K. A. J. Rensen (Belading) Marakkio, z.v. L. Essinouh (Bottelarij) Najoua N., d.v. S. Chab (Bottelarij) AMSTERDAM II Gehuwd D. J. 0. v. Maanen (Hor Seer. Zwolle) met mej. C. A. Groenewege (Hor. Seer. Zwolle) H. E. Klipp (PI. Personeeldienst) met mej. M. de Groot R. Blok (T.D./Nieuwbouw) met mej. A. M. C. Pot J. A. Garcia Martinez (Intern Transp.) met mej. J. Alejos Barcenilla J. R. Kaan (Proefziederij) met mej. P. M. G. Smit D. Jordan Saez (Fles/Blikverp.met mej. E. Cotes Martinez C. J. Udo (Belading) met mej. H. H. J. C. Duyzings Geboren Thijs, z.v. mevr. L. ter Weeme (Land. Hor. Seer.) Albert, z.v. D. A. Kraak (Verk. Hor. Spec. Brig.) Roy, z.v. J. C. Paulus (Land. Reel. Dienst) Marieke, d.v. J. Haverlag (Marketing) Fabienne, d.v. B. J. H. M. Naaijkens (E.T.N.- Den Bosch) Jurien, z.v. A. W. Scheeper (Centr. Boekhouding) Mandy, d.v. mevr. I. Posthuma-Stift (Koffiekamer) Monique, d.v. H. H. Vrolijk (Vrachtwagens) Diego, z.v. D. Ortuno Martinez (Intern Transp.) Maria N., d.v. J. Lopez Dans (Legkelder) Leendert J., z.v. L. H. van Spankeren (Mech. Werkpl. Rosa, d.v. Gonzalez Rodriguez (Intern Transp.) ROTTERDAM Gehuwd J. Huttinga (Comp. Centrum) met mej. M. Klein J. W. v. d. Linden (Techn. Opl.) met mej. W. H. H. de Wijs Geboren Frederik, z.v. B. J. v. d. Berg (Technologische Dienst) Angelina, d.v. G. J. Grootenhuis (Tekenkamer) Remco, z.v. L. C. J. Vaessen (Proj. Bureau) Dennis, z.v. A. M. Kobessen (Comp. centrum) DEN BOSCH Gehuwd J. Verhoeven (Boit.) met mej. R. v. d. Biggelaar J. A. van Gelder (Bott.) met mej. C. J. M. M. Logtens G. A. Tiebosch (Bott.) met mej. M. M. A. v. d. Loo G. F. Weber (Bott.) met mej. M. E. van der Aa W. Bekkers (Bott.) met mej. H. M. M. C. Snijders Mej. H. G. v. d. Brink (Bedr. bur.) met de heer H. Th. M. Dirks Mej. C. C. M. van Wordragen (PI. Adm.) met de heer J. W. H. Bouwman E. Frutos Gomez (Bott.) met mej. T. Houët Geboren Judith, d.v. M. J. M. Janssen (Bottelarij) Koen, z.v. R. A. M. Verschuren (Int. Transp.) Nctascha, d.v. B. A. M. Zegers (Bottelarij) Irma, d.v. A. Timmermans (Bottelarij) Mark, z.v. R. Jansen (Meet Regeltechn.) Wieneke, d.v. H. A. Baars (Bedr. Bur.) Kristel, d.v. G. A. P. v. d. Wijst (Bottelarij) Allegonda, d.v. H. v. d. Velden (Legkelder) Ingrid, d.v. A. J. W. van Maanen (Interne Dienst) Kristy, d.v. J. C. M. Snijders (Technol. Dienst) Uit militaire dienst H. H. v. d. Wijst (Bottelarij) C. J. Schaafstra (Intern Transport) BUNNIK Gehuwd P. Overdiek (Bedrijfsbureau) met mej. J. Th. M. Steehouder (Bedrijfsbureau) Mej. L. Margaroli (Fin. Adm.) met de heer J. Veluwenkamp Geboren Martine, d.v. H. de Klein (Interne Expeditie) Heidelinde, d.v. P. C. de Wit (Techn. Dienst) In militaire dienst A. P. Agterberg (Verk.- en Voorraad Adm.) IN MENIORIAM H. A. ST0KH0F 23 juli bereikte ons het droevige bericht dat de heer A. H. Stokhof na een langdurig en moeilijk ziek bed toch nog vrij plotseling over leden was. Hij kwam in dienst bij het concern op 1 april 1931 en was al die jaren een zeer collegiale, toegewijde en trouwe medewerker. De laatste jaren voor zijn ziekte was hij werkzaam in de postkamer aan het Weteringplantsoen. Wij zullen hem niet gauw vergeten. OVERLEDEN Woensdag 1 augustus is op 72-jarige leef tijd overleden onze gepensioneerde de heer H. Buis. De heer Buis was tot zijn pen sionering werkzaam bij Heineken te Am sterdam. Zaterdag 4 augustus is onze oud-mede werker uit Den Bosch, de heer H. A. F. Heller, op 66-jarige leeftijd overleden. Zondag 19 augustus is op 71-jarige leef tijd overleden onze oud-medewerker, de heer W. Wansink, tot zijn pensionering werkzaam bij Heineken in Rotterdam. Maandag 20 augustus is op 70-jarige leef tijd overleden de heer N. Smeeis, destijds werkzaam bij Heineken in Rotterdam. Mogen zij rusten in vrede DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn echtgenote wil ik bij deze gaarne mijn dank betuigen voor de belangstelling ondervonden bij mijn pensionering. J. J. van Oortmerssen Mede namens de kinderen wil ik graag iedereen bedanken voor het enorme medeleven, dat wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze man en vader. Mevrouw Roose DIPLOMA'S De heer J. A. Zweck (C.V.A.-Rotterdam) is ge slaagd voor het praktijkdiploma boekhouden. De heer H. N. de Wit (Verpakkingen-Rotterdam) heeft het getuigschrift ontvangen van Brouwerij- en Mouterij-technoloog. De heren H. J. Hemmer en C. E. Muller, beiden werkzaam in Den Bosch, zijn geslaagd voor het diploma N.B.O.B. (Nederlandse Bond van On bezoldigde Bewakingsambtenaren). De heer G. A. M. J. Aangenendt, werkzaam te Den Bosch, is geslaagd voor het diploma M.B.A. Uit Kuala Lumpur is op 1 juli de heer H. van Breukelen met zijn gezin in Neder land aangekomen om hier zijn verlof door te brengen. Op 2 juli is de heer B. Brug man met zijn gezin uit Curagao met verlof in Nederland aangekomen. Na dit verlof zijn zij op 13 augustus teruggekeerd naar Willemstad. Jhr M. W. Boreel is met zijn gezin op 3 juli naar Kinshasa vertrokken waar hij als Directeur Général is aangesteld bij Bralima S.A.R.L. Ir A. J. Kruidenier is op 12 juli naar Lagos gereisd, waar hij de Technical Manager van Nigerian Breweries Ltd. tijdens diens verlof zal vervangen. Mevrouw Kruidenier heeft zich op 1 augustus bij haar man gevoegd. Na genoten verlof zijn de heer en mevrouw M. Muilwijk op 14 juli terug gekeerd naar Kinshasa. Uit Lagos is op 17 juli de heer C. P. Westra met zijn gezin naar Nederland vertrokken voor een verlofperiode. De heer H. Otter is op 18 juli vertrokken naar Kigali, waar hij werkzaam zal zijn in de limonaderie van Bralirwa S.A.R.L. Zijn gezin is op 13 augustus naar Kigali vertrokken. Naar Surabaja is op 30 juli vertrokken ir A. L. Alons. De heer Alons is tot Production Manager benoemd bij P.T. Perusahaan Bir Indonesia. Zijn gezin is samen met hem naar Surabaja vertrokken. De heer T. J. Postma uit Surabaja is op 1 augustus met zijn gezin voor een verlof periode in Nederland aangekomen. Eveneens op 1 augustus is de familie P. C. Meertens uit Singapore met verlof in Nederland aangekomen. Uit Lagos is op 1 augustus ir C. Scheltema met zijn gezin voor een verlofperiode in Nederland gearriveerd. De heer H. J. M. Francken uit Aba is op 4 augustus met verlof in Nederland aangekomen met zijn gezin. Tevens is op 4 augustus ir R. Uijlenhoet met zijn gezin uit Lagos met verlof naar Nederland vertrokken. Op 4 augustus is ir B. A. Horstman na genoten verlof terug gereisd naar Lagos. Zijn gezin zal hem binnenkort nareizen. De heer E. W. Benne is op 5 augustus naar Kaduna ver trokken met zijn gezin. Hij zal daar als Installation Manager werkzaam zijn bij Nigerian Breweries Ltd. A Op 11 augustus keerden de heer en mevrouw J. A. M. van Knippenberg na genoten verlof terug naar Kisangani. A- Ir H. Timmer is na genoten verlof op 13 augustus weer vertrokken naar Kaduna. Zijn gezin zal hem binnen kort nareizen. Naar Kinshasa zijn de heer en mevrouw A. van der Wilt op 13 augustus vertrokken. De heer Van der Wilt zal als Chef de Service werkzaam zijn bij Bralima S.A.R.L. A Op 15 augus tus zijn de heer en mevrouw E. T. Wilmink vertrokken naar Beirut, waar de heer Wilmink als Afdelingschef werkzaam zal zijn bij de Brasserie Malterie Almaza S.A.L. De heer E. K. P. Daniël is op 19 augustus met zijn gezin naar Athene vertrokken, waar hij als Technical Manager werkzaam zal zijn bij Athenian Brewery S.A. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 16