Afscheid Th. Manders Afscheid J. J. van Oortmerssen Afscheid C. Zoutman Temidden van zijn werkvrienden nam de heer Th Manders, chef Sortering van Vrumona B.V. in Bunnik, op 2 augustus, na een dienstverband van 27 jaar, afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het feit, dat dit afscheid op verzoek van de heer Manders in beperkte kring werd gevierd, deed geen afbreuk aan de gemoedelijkheid en gezelligheid, aspekten die volgens degenen, die het woord voerden, ook altijd pijlers waren geweest van zijn taakvervulling. Door ir J. W. den Hond (bedrijfslei der), ir P. J. Bijleveld (produktielei- der) en de heer W. A. Broedelet (chef Planning en Werkvoorbereiding) werd een zeer kleurrijke Vrumona-loopbaan afgeschilderd, waarbij enige van de rond zijn persoon bestaande 'legendes' ter tafel kwamen. De door de heer Broedelet aangeboden cadeaus t.w. een fraaie klok (een zgn. Schippertje) en vier eikehouten stoe len, zullen zeker een plaatsje krijgen in het buitenverblijf van de heer Man ders waar hij nu gaat genieten van zijn talloze liefhebberijen. Tot slot dankte de heer Manders ieder een, die had bijgedragen tot dit zo ge slaagde afscheid. Vrijdag 29 juni nam het Gewestelijk Verkoopkantoor Zwolle afscheid van de heer J. J. van Oortmerssen, horeca-vertegenwoordiger in dat gewest, die de pensioen gerechtigde leeftijd bereikte. De heer Van Oortmerssen, die onlangs nog zijn 25-jarig jubileum vierde, trad op 1 januri in dienst bij de Van Vollenhoven's brou werij. Na de overname in 1949 werd hij Heineken-vertegenwoordiger in Amster dam en later in Groningen. Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie werd de heer Van Oortmerssen toe gesproken door de heer A. C. M. Jonkers, gewestelijk verkoopleider, en de heer J. G. Teeken, district verkoopleider. Beiden memoreerden in hun toespraak de grote verdiensten, die de heer Van Oortmerssen voor ons concern heeft gehad, dankzij zijn enorme inzet en werklust. Een enveloppe met inhoud werd de heer Van Oortmerssen aangeboden namens zijn naaste medewerkers. In een geestige speech bedankte de heer Van Oortmerssen al degenen, die het hem mogelijk hadden gemaakt om de afgelopen jaren met veel plezier zijn werk te verrichten. Vrijdag 29 juni nam de heer C. Zoutman, werkzaam als chef in de Bottelarij van de brouwerij Van der Helststraat te Amster dam, afscheid om na ruim 40 dienstjaren met pensioen te gaan. Op verzoek van de heer Zoutman is er aan dit afscheid weinig ruchtbaarheid gegeven. Daarom werd er in kleine kring in de Raadskelder een afscheldsbiertje gedronken. De heer B. W. Siemens, produktieleider, wilde toch nog even de loopbaan van de heer Zoutman onder de loupe nemen en uit de woorden van de heer Siemens bleek, dat de heer Zoutman via een aantal afdelingen zijn bestemming had gevonden in de Bot telarij, waar hij later als chef is aangesteld. Hierna bood de heer J. Th. Obdam een enveloppe met inhoud aan namens alle col lega's van de Bottelarij. De foto toont de heer Zoutman (rechts) in gesprek met ir. R. W. Welmers, bedrijfsleider van de vestiging Van der Helststraat. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 15