2500 lampjes sierden gevel Technische conferentie Lagos OUDE GENEVER In Lagos werd enige tijd geleden de eerste 'Production Managers Conference' gehouden. Als gastheer trad op Nigerian Breweries Ltd. te Lagos, terwijl de orga nisatie en de presentatie in handen waren van het Technologisch Centrum. Geduren de deze drie dagen werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste ont wikkelingen op technisch en technologisch gebied. Vele discussies vloeiden hieruit voort. Mede dankzij de voortreffelijke organisatie van Nigerian Breweries, kan deze conferentie als bijzonder geslaagd worden beschouwd. Het gebouw van Hulstkamp Distilleerderij werd voor het eerst feeëriek verlicht in 1928. Later nog eens in 1938 en vervolgens tijdens het 50-jarig Regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948. Omdat toen tevens de inhuldiging van Koningin Juliana plaats vond, waren in de verlichting ook de letters W en J opgenomen. Ditmaal had men een grote kroon op de gevel aangebracht, welke op het moment, dat de foto werd ge nomen, evenwel nog niet gemonteerd was. De illuminatie van het gebouw was te zien tot 16 september. Op de foto ziet U v.l.n.r. de heren P. Hamers CKumasi), J. H. M. Francken (Aba), F. P. de Boer (Lagos), J. H. Riesmeyer (Rotterdam), G. H. Ulenberg (Rotterdam), J. W. Meyeraan (Lagos), G. Slootweg (Rotterdam), T. B. Hey- broek (Kaduna), C. D. M. Koopmans (Freetown), P. Kool (Lagos) en A. Moerkerken (Lagos). Niet minder dan 2500 lampjes sierden de magnifieke gevel van onze distilleerderij aan de Maaskade in Rotterdam. Dat gebeurde ter gelegenheid van het Zilveren Regerings jubileum van Koningin Juliana. De sprookjesachtige decoratie werd officieel ontstoken op de avond van 5 september, maar de Rotterdammers kregen al een voorproefje tijdens het concours hippique CHIO, toen de verlichting werd proefgedraaid.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 14