J. D. van de Putte Man met drie hobby's Veel mensen hebben wel een hobby, maar er zullen er maar weinig zijn, die drie hobby's hebben. Tot die laatsten behoort de heer J. D. van de Putte, as sistent-bedrijfsleider bij Coebergh in Schiedam. Op de vraag, hoe hij tot deze toch wel verschillende hobby's is gekomen, reageert hij: 'Ach het is niet zo onverklaarbaar als het wel lijkt, want mijn hobby's zijn gebaseerd op geschiedenis. Geschiedenis heeft mij altijd al geïnteresseerd. In mijn diensttijd ontmoette ik een Welzijns- officier, die in de loop der jaren aardig wat gegevens had verzameld over de Tweede Wereldoorlog. Toen hij mij zijn verzameling liet zien, werd ik daardoor zó geboeid, dat ik eigenlijk direct be gonnen ben met verzamelen. Eerst moest ik enig houvast hebben en daarom ben ik naar verschillende kran ten en tijdschriften gegaan om zoveel mogelijk documentatie te verkrijgen. Dit lukte aardig en ook familieleden die van mijn hobby hoorden, kwamen met gegevens en foto's. Maar ja, ik was inmiddels getrouwd en de hoeveel heid tijd die ik ermee kwijt was en de rommel die het gaf, was op een ge geven moment aanleiding voor mijn vrouw om te zeggen: 'Kun je geen hobby kiezen, die niet zoveel rommel geeft'. Na enige tijd meende hij het ge vonden te hebben in tekenen. De 27 De heer J. D. van de Putte toont één van zijn stenen. plakboeken en nog 4 in bewerking, met daarin het keurig op datum gerang schikte, historische materiaal, werden in de kast gezet en dus voor later be waard. Maar de geschiedenis leefde in de tekeningen voort. De onderwerpen, die hij nu in beeld brengt, gaan over naar de tijd van Na poleon. Het zijn historische figuren, meestal militairen, waarbij de unifor men een extra accent krijgen. Alles wordt door hem tot in de kleinste de tails bestudeerd en daarna met pot lood op papier gezet. Zijn derde hobby ontstond ook min of meer toevallig. Tijdens een verbouwing bij Coebergh een paar jaar geleden, vond hij een aantal decoratiestenen, en de creatieve heer Van de Putte kreeg het idee om deze stenen te 'bewerken'. Met een schroevedraaier en een hamer heeft hij deze vrij poreuze stenen reliëf gegeven, waarbij hij de mythologie als uitgangspunt nam. Van tentoonstellingen en/of verkoop van zijn kunstwerken, wil hij niets we ten. 'Ik wil het zuiver privé houden, het moet per slot van rekening een hobby blijven', zegt hij zeer bescheiden. Eén van de gebeeldhouwde stenen, voorstellende de mythologische figuur Acht-Hert, die met enkele bond genoten over de rivier trekt. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 12