I speeches bleek, dat 1971 voor het Heineken concern een goed jaar is ge weest. De basis is aanmerkelijk bre der en sterker geworden, met name door uitbreiding in de sector frisdran ken, de gedistilleerd-branche en de wijnhandel. Voor wat bier betreft is het binnenlands marktaandeel van het concern weer gestegen. De export heeft haar positie uitgebouwd, on danks de toenemende felle concurren tie. Ook met onze buitenlandse vesti gingen ging het over het algemeen goed. Door de invoering van een ac cijns op frisdranken is het moeilijk voor het komend jaar voor deze sector een voorspelling te doen. Door het groter worden van het con cern hebben zich ook veranderingen voorgedaan op het menselijke vlak. We kennen elkaar niet altijd meer. Het dreigt wat onpersoonlijk te worden. Gevraagd werd hiervoor begrip op te brengen en er voor zorg te dragen, de menselijke verhoudingen, die in ons concern altijd een zó belangrijke plaats hebben ingenomen, in het oog te houden. 1 J. van der Werf 2 Dr. J. P. Ton 3 Drs. G. L. Rinkel 4 Mr. C. J. G. Becht 5 Mauritskade Amsterdam 6 Vrumona Bunnik 7 Stadhouderskade Amsterdam 8 Crooswijksesingel Rotterdam 9 Rietveldenweg Den Bosch

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 9