start van "t nieuwe jaar Traditiegetrouw werd op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, in dit geval op maandag 3 januari, op de brouwerijvestigingen de nieuwjaars receptie voor onze medewerkers ge houden, Ook bij het frisdrankenbedrijf in Bunnik, waar men tot nu toe een oudejaarsbijeenkomst kende, kwam men bijeen. Op de brouwerij Mauritskade verza melden zich 's morgens om half negen ongeveer 700 medewerkers in de kan tine, waar de heer J. van der Werf (Raad van Bestuur) de nieuwjaars rede hield. Daarna sprak hij in hun eigen taal de Spaanse medewerkers toe. sche Ondernemingsraad, die de Raad van Bestuur en de Directie voor 1972 het beste wenste. In Rotterdam geeft de nieuwjaars bijeenkomst nog altijd problemen voor wat betreft de huisvesting. Ook dit jaar maakte men weer gebruik van een gesloten televisiecircuii, waardoor de medewerkers in de dépendance, kan tine Hollandia en de bedrijfskantine konden volgen wat er door drs. G. L. Rinkel in de Raadskelder werd ge zegd. De heer A. Breeman, één van de oudsten in dienstjaren op de Rot terdamse brouwerij, sprak vervolgens namens het personeel. In de namiddag kwam men bijeen in de kantine van de brouwerij Stadhou derskade, waar de heer Van der Werf wederom de nieuwjaarstoespraak hield. Ook hier was de opkomst groot. In de kantine van de brouwerij in Den Bosch werd de Nieuwjaarsrede uitge sproken door Dr. J. P. Ton (Raad van Bestuur). Hier waren ongeveer 400 medewerkers aanwezig. Namens het personeel sprak later nog de heer J. van der Geld, secretaris van de Bos- In Bunnik kwam men bijeen in de be drijfskantine. De nieuwjaarsrede werd hier gehouden door mr. C. J. G. Becht, die ook de Marokkaanse en Spaanse medewerkers, resp. in de Franse en Spaanse taal bedankte voor hun sa menwerking in het achterliggende jaar. Het is praktisch niet mogelijk om alle nieuwjaarstoespraken in dit blad op te nemen, noch om van elk afzonder lijk een samenvatting te geven. We volstaan te vermelden, dat uit alle

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 8