De geschiedenis van Coebergh gaat terug tot 1877, toen de heren A. J. Coebergh en L. de Bruyn in Rotterdam de firma Coebergh De Bruyn op richtten. Het bedrijf was oorspronke lijk gevestigd aan de Weenastraat, maar werd in 1905 overgeplaatst naar de Ridderstraat. In 1940 brandde dit pand als gevolg van de oorlogshande lingen geheel uit, waarbij ook het ge hele archief verloren ging. Het bedrijf werd evenwel voortgezet in de West- frankelandsestraat in Schiedam. Om te kunnen voldoen aan de steeds grotere vraag naar bessenjenever, Coebergh's specialiteit, kwam in 1950 aan de Van Cleeffstraat in Schiedam een nieuwe distilleerderij, uitsluitend voor de vervaardiging van bessen jenever, tot stand. Inmiddels waren ook de fabrieks- en kantoorruimten aan de Westfrankelandsestraat te klein geworden en moest naar een groter complex worden omgezien. Dit werd gevonden in de uitbreiding van de fabriek aan de Van Cleeffstraat, die in de zomer van 1959 gereed kwam. Door het samengaan met Hoppe/ Hulstkamp kreeg men er een tweede produktiebedrijf bij, dat staat aan de Maaskade in Rotterdam. Hier wordt het ongezoet gedistilleerd gemaakt, waarvan het merk Hoppe het bekend ste is. In dit pand is ook het Hulst kamp Museum gevestigd, waarin op zeer aantrekkelijke wijze tal van in teressante zaken uit de geschiedenis van het gedistilleerd en die van de Hulstkamp-distilleerderij zijn samen gebracht. Ook treft men hier een ge trouwe copie van een oude kuiperij. Trouwens, in het bedrijf zelf ik ook nog altijd een kuiper werkzaam, al worden door hem niet meer uitsluitend vaten voor de produktie, maar ook veel sierfusten gemaakt. Hoewel we het in de wandeling altijd over Coebergh hebben, is de juiste naam sinds enkele jaren Coebergh's Verenigde Distilleerderijen N.V. Op het ogenblik is in de leiding van het bedrijf zowel de derde als de vierde generatie Coebergh vertegenwoordigd. In de distilleerderij aan de Van Cleeff straat in Schiedam vindt, zoals ge zegd, de produktie van bessenjenever plaats. Éénmaal per jaar, in juli, wor de de uit de omgeving van Breda af komstige zwarte bessen aangevoerd. De bessen worden heel voorzichtig ge walst en vervolgens in met glas be tegelde betonnen tanks gestort. Alco hol wordt toegevoegd en trekt dan door de schil van de zwarte bessen. Het sap van de bes gaat langs dezelf de weg in de alcohol. Naast bessenjenever worden door

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 4