3 Toch willen we vooraf even aangeven, wat de term gedistilleerd eigenlijk in houdt. De basis voor de gedistilleerd- fabricage is altijd alcohol geweest. In vroeger jaren werd deze alcohol ge stookt van granen en noemde men het moutwijn. Tegenwoordig wordt alcohol voornamelijk gemaakt uit melasse, een bijprodukt van de suikerbiet. In een distilleerketel wordt de al cohol verwarmd. De vloeistof ver dampt. de damp wordt over een meng sel van kruiden geleid en daarna door afkoeling weer gecondenseerd. De smaak van het uiteindelijke produkt wordt onder meer bepaald door de samenstelling van het kruidenmengsel, waarbij men vaak nog werkt met heel oude recepturen. Bekende kruiden voor de aromatisering van oude jenever zijn jeneverbessen en coriander. Maar om brandewijn te maken wordt de alcohol over azijnzuur geleid en om een ci troenjenever te produceren laat men citroenschillen in de alcohol trekken. Het maken van bessenjenever, een produkt waardoor Coebergh wereld beroemd is geworden, geschiedt op heel andere wijze, maar daarover zul len we het hierna nog hebben. Het meest opvallende van de gehele gedistilleerdindustrie is eigenlijk, dat er in de loop der eeuwen nauwelijks nieuwe soorten alcoholhoudende dran ken zijn bijgekomen. Alles stoelt op eeuwenoude recepturen, wat aan deze moderne bedrijven toch een waas van romantiek geeft. Vandaar ook dat de historie van Coebergh en Bokma nog altijd tot de verbeelding spreekt, ter wijl beide namen spreekwoordelijk zijn voor een gewaarborgde kwaliteit. De speciale Pyrex-glas distilleerkolven van Coebergh in Schiedam Ongeveer een half jaar geleden heb ben we in Vers van 't Vat een inleidend artikel gepubliceerd over de gedistil leerd- en wijnmarkt. Ditmaal willen we het een en ander over Coebergh en Bokma in het bijzonder vertellen, waarbij het meer gaat om de historie van beide bedrijven dan om het pro- duktieproces van de gedistilleerd- industrie. I Een deel van de distilleerderij van Bokma in Leeuwarden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 3