Elk jaar, wanneer het carnaval weer voor de deur staat, zijn Heineken en Amstel actief om het feestgedruis extra luister bij te zetten. Ook dit jaar ontbreekt het niet aan de nodige franje, waarmee de zalen kunnen worden ver sierd, of waarmee de carnavalsvierders zichzelf kunnen opsieren. Voor Heineken werd een affiche gedrukt, waarop een detail uit een bestaande carnavalsdecoratie. Voor Am- stel werd een geheel nieuw ontwerp gemaakt. Een repro- duktie van beide, helaas zonder kleur, vindt u op deze pagina. Daarop ook de speciale bierviltjes, waarvan er vele miljoenen worden verspreid. Dan zijn er nog, evenals andere jaren, feesthoeden en speciale neuzen. Ook dit jaar kwamen er rond de feestdagen weer vele kerst en nieuwjaarskaarten binnen. Dikwijls van mensen, die we helemaal niet kennen, maar waarvan we door middel van hun kaart nu wel weten, dat ze liefhebbers van Heineken bier zijn. Hun wensen lopen vaak nogal uiteen, al is er steeds één terugkerend gegeven, namelijk de hoop, dat Heineken bier maar veel mag worden verkocht in het nieuwe jaar. Een anonieme bierliefhebber haalde een grapje uit, waarmee met name de P.T.T. nogal op de proef werd gesteld. De hierbij afgedrukte kaart, die waarschijnlijk eerst voor een familielid was bestemd, maar later anders werd geadres seerd, kwam echter rechtstreeks op het goede adres terecht. Dat er voor de post maar één bierlaan en één schuimland bestaat, was de versturende 'spoelbak' kennelijk wel bekend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 25