Personeelsenquête Amstel Gold IN MEMORIAL W. G. VAN KU1K In de ochtend van de eerste de cember overleed, onverwacht, op 54-jarige leeftijd, onze collega en medewerker de heer W. van Kuik. Met hem verloren wij een man, die, in de paar jaren, dat hij als onder houdsmonteur bij Vrumona werk zaam was, alleen maar vrienden heeft verworven. Een man, die hart had voor zijn werk en daarnaast elk uurtje wijdde aan zijn hobbies. Hij wist dat hij zich moest beper ken in zijn activiteiten, maar wilde daarvan niet weten. Zijn leven was werken en hij heeft daarbij veel waardering gevonden. Wellicht dat dit besef een kleine troost voor zijn vrouw en kinderen kan zijn. Van Kuik zou dat graag gezien hebben. Van de ongeveer 4000 werknemers, die bij de herintroductie van Amstel Gold gebruik gemaakt hebben van het gratis kratje, is door ruim 700 (ca. 18%) het vragenformulier ingevuld teruggestuurd. In vergelijking met andere schriftelijke enquêtes is dit percentage normaal te noemen. Wanneer echter in aanmerking genomen wordt, dat aan de enquête een gratis krat bier vooraf ging en dat de informatie ten dienste van het bedrijf, waar men werkt, wordt gegeven, dan moet het antwoordpercentage als onbevredigend worden aangemerkt. De resultaten van de enquête volgen hierna en spreken voor zich. In het algemeen wordt het nieuwe Amstel Gold qua smaak en verpakking hoog gewaardeerd. Opmerkelijk is het geringe percentage werknemers, dat naast Pils een andere biersoort drinkt, te weten 14%. Van alle Nederlandse bierdrinkende mannen drinkt ca. 30% hoofdzakelijk of wel eens een andere soort bier dan Pils. Voor bierdrinkende vrouwen is dat ca. 35% Vragen: 1. Welke soorten bier drinkt U regel matig? 2. Hoe vaak drinkt U Amstel Gold? 3. Wat vindt U van de nieuwe uitmon stering van het Amstel Gold flesje? Antwoorden in Pils 100 Oud Bruin 2 Gold 6 v. Vollenh. Stout 2 Whitbread 2 Guinness 2 Regelmatig 1 x per maand) 3 Af en toe 42 Nooit 55 Fraai 91 Gewoon 5 Niet mooi 4 IN MEMORIAM J. VAN BUUL In de kerstnacht is, na een moedig gedragen ziekte, op 45-jarige leef tijd de heer J. van Buul overleden, die op de brouwerij in Den Bosch werkzaam was als magazijnbeheer der. Zijn collega's hebben moeilijk kunnen geloven, dat zijn eerste ziekmelding, tevens zijn laatste zou zijn. Hij was een goed collega en een prettig mens om mee samen te werken. Wij betreuren het ten zeerste, dat die samenwerking slechts drie jaar mocht duren. Wij mogen aannemen, dat hij naar een beter leven is overgegaan, ver lost van alle pijnen, die hij zo moedig zonder klachten heeft door staan. Moge de gedachte, dat het een fijn mens was, die van ons heen ging, vooral voor zijn vrouw en zoon een troost zijn in deze moei lijke tijd. Moge hij rusten in vrede. 4. En wat vindt U van de nieuwe Gold Fraai 91 krat? Gewoon 9 Niet mooi 0 5. Hebben nog andere mensen hun Fraai 77 mening gegeven? Zo ja, wat vonden Gewoon 5 zij van de Gold fles? Niet mooi 3 Geen mening gegeven 15 6. En wat vonden zij van de Gold Krat? Fraai Gewoon Niet mooi Geen mening gegeven 70 14 0 16 7. Hoe vond U de smaak van het bier? Erg lekker 22 Lekker 63 Matig 13 Niet erg lekker 2 In het geheel niet lekker 1 Voor welke gelegenheden vindt U 1. Buitenshuis 11 Gold het meest geschikt? Thuis 27 Beide 49 Geen mening 13 2. Bijzondere gelegenheden 64 Alle biergelegenheden 32 Geen mening 4 Voor wie vindt U Gold het meest ge 1. Mannen 20 schikt? Vrouwen 10 Beiden 70 2. Jonger dan 25 jaar 0 25-35 jaar 18 36-49 jaar 25 50-64 jaar 13 65 jaar en ouder 5 alle leeftijden 66 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 23