J. M. BREURKEN Woensdag 24 november vond op de vestiging Mauritskade de huldiging plaats van de heer J. M. Breurken, werkzaam op de Mouterij, die die dag 25 jaar bij de brouwerij in dienst was. De heer Breurken, die vóór hij in '59 in de Mouterij werd aangesteld, geruime tijd in de Legkelder werkzaam was, werd in de Raadskamer onder meer toegesproken door de bedrijfsleider, Ir. W. F. Schipper. Deze speldde hem ook het jubileuminsigne op. W. BASTIAANS J. MULLER H. SCHENK H.E.JANSEN besloot Heineken-reis Op de laatste dag van 1971 vierde de heer W. Bastiaans een 25-jarig jubi leum bij het concern. Op zijn verzoek werd dit jubileum echter niet gevierd. Wel werd de heer Bastiaans met zijn vrouw ontvangen door mr. C. J. G. Becht. Bij deze gelegenheid werd onder an dere gememoreerd, dat de heer Bas tiaans ruim 20 jaar bij Seven-Up Bott ling Company Amsterdam chef van de administratie is geweest, en dat hij, na de opneming van deze vennootschap in de Vrumona-groep in het bijzonder de pensioen- en andere verzekeringen van Vrumona heeft behartigd De heer Becht decoreerde de heer Bastiaans met de gouden Heinekenspeld. Op de vestiging Mauritskade vond vrijdag 17 december de huldiging plaats van de heer J. Muller, ter gele genheid van zijn 25-jarig dienstjubi- leum. De heer Muller, die als schipper werkzaam is voor de afdeling Expe ditie, werd in de Raadskamer van de brouwerij ontvangen, waar zijn vrouw hem het gouden jubileuminsigne op speldde. De heer H. Schenk, die op de vesti ging Mauritskade werkzaam is als opperman bij de afdeling Bouwvakken, vierde op donderdag 2 december zijn 25-jarig dienstjubileum. Tijdens een ontvangst in de kamer van Ir. W. F. Schipper, werd de jubilaris vele malen hartelijk toegesproken en ontving hij de jubileumspeld. In de kerstuitgave van Vers van 't Vat is in de rubriek 'Jubilea en pensioneringen' een fout geslopen in het bij schrift onder de foto van de heer Zijlmans. Abusievelijk werd de dame rechts op de foto aangemerkt als mevrouw Zijlmans, terwijl dit mevrouw C. H. Atzema-Looman, onze maatschappelijk werkster in Rotterdam, is. Wij bieden daarvoor onze ex cuses aan en plaatsen om onze fout volledig te herstel len de foto van mevrouw At- zema hierbij nogmaals. Met een afscheid in kleine kring kwam dr. H. E. Jansen, zoals hij zelf in zijn slotwoord zei, aan het einde van zijn reis bij Heineken. Dat was op 22 december van het vorige jaar in de Raadskelder te Rotterdam, waar velen, die de rijzige doctor in de biologie gedurende zijn 33-jarige tocht door de Heineken wereld hadden leren kennen, bijeengekomen waren. De waardering voor de mens Jansen, zijn kwaliteiten en hoedanigheden werden vertolkt door drs. P. van Eerde, die na een korte, geestige speech namens de aanwezigen een cadeau, bestaande uit een stereofonische platenspeler, over handigde. In zijn dankwoord schetste de heer Jansen de meest markante onderdelen van zijn reis bij Heineken. Te kunnen werken in een bedrijf, dat een dergelijke expan sie heeft doorgemaakt, noemde dr. Jansen een voorrecht. Aan zijn reis en aan degenen, die hem daarbij op weg geholpen of vergezeld hadden, zei hij altijd de meest prettige herinneringen te zullen bewaren. De scheidende dr. Jansen met twee oud-collega's, rechts op de foto dr. Mendlik en links drs. Vermeulen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 20