1 De geslaagden voor het diploma Technische basisopleiding en het Sleuteldiploma: v.l.n.r. op de achterste rij: de heren A. Maas, J. de Haas, J. Mollenbrok sr., H. A. van Schaik, J. v. Amerongen, P. Hoogendoorn, F. Streep, N. de Hek (Sleuteldiploma), T. Notenboom en Th. Pas (Sleuteldiploma). Zittend v.l.n.r.: de heren J. Zwanenburg, F. Heineman (Sleuteldiploma), M. Boelsen, W. H. van Berkel, M. J. Key en A. C. Lange. 2 V.l.n.r.: de heren J. W. van Gent, P. P. Voogd, W. J. Kroep en J. W. Wigmore, die het Vapro-diploma bedieningsvakman B in ontvangst mochten nemen. De heer J. M. Wit (diploma A) kon niet aanwezig zijn. 3 De heer H. Kievits (rechts) ontvangt uit handen van de heer Van Rossem het diplo ma Bedrijfstechnicus. 4 In de Raadskelder werd na de diploma uitreiking een biertje gedronken. Dinsdag 30 november vond in de Rot terdamse Raadskelder opnieuw een diploma-uitreiking plaats, waarbij 22 medewerkers waren betrokken, die met goed gevolg examen hadden ge daan. In een korte toespraak dankte ir. J. M. van Rossem de cursusleider, de heer L. Ruivenkamp, voor zijn ijver en toewijding, die steeds weer in belang rijke mate bijdragen tot het welslagen van de diverse cursussen. Veel waar dering ook had de heer Van Rossem voor de docenten, die naast hun druk ke dagelijkse werkzaamheden tijd moeten vrijmaken voor het overdragen van hun kennis. En tenslotte prees hij de cursisten, die met het behalen van het diploma hun belangstelling en ijver bekroond zagen. In het kader van de nieuwbouw te Zoe- terwoude onderstreepte de heer Van Rossem nog eens het belang, dat een modern bedrijf heeft bij geschoolde medewerkers. Vervolgens ging hij over tot het uitreiken van de diploma's, waarmee, naar zijn mening, voor hem de gemakkelijkste taak van het hele cursusgebeuren was weggelegd. Het Vapro-diploma bedieningsvakman B werd overhandigd aan de heren J. W. van Gent, P. P. Voogd, W. J. Kroep en J. W. Wigmore. De heer J. M. Wit, die het A-diploma in deze categorie 2 behaalde, kon helaas niet aanwezig zijn. Voor het Sleuteldiploma kwamen in aanmerking de heren Th. Pas, F. Hei neman en N. de Hek. Voor de Technische basisopleiding mochten de volgende heren het diplo ma ontvangen: J. Zwanenburg, M. Boelsen, W. H. van Berkel. M. J. Key, A. C. Lange, A. Maas, J. de Haas, J. Mollenbrok sr., H. A. van Schaik, J. van Amerongen, P. Hoogendoorn, F. Streep en T. Notenboom. De heer H. Kievits tenslotte werd die middag gediplomeerd bedrijfstechni cus. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 19