GROOT EN STERK Jubilarissen in Surabaja Nigeriaans bezoek in Den Bosch w De Japanse branche van onze agenten Dunham Smith Inc. is erin geslaagd een groot man en een grote bierverkoop bij elkaar te brengen. De foto toont namelijk een afgevaardigde van D S samen met worstelaar Takamiyama, wiens werkelijke naam Jesse Kahaulua is. Jesse, afkomstig van Hawaï, is de enige niet-oosterling, die in de Sumo-klasse van het worstelen (Sumo is een zeer hoge graad bij de worstel-sport) tot de groep Senioren is doorgedrongen. Met een lengte van 1.91 meter en een gewicht van 166 kilo is hij van al zijn sportconcurrenten de langste, terwijl hij wat zijn gewicht betreft een tweede plaats inneemt. Vast staat ook, dat Jesse bijzonder gesteld is op zijn Heineken bier(tje). Voor hem lijkt wel het advies te gelden: hoe groter de fles, hoe beter het bier. Tijdens een werkbezoek aan Neder land heeft de Director en Personnel Manager van de Nigerian Breweries in Lagos, de heer A. O. Adeaga, enige tijd geleden een rondgang gemaakt door onze brouwerij in Den Bosch. Hij werd daarbij begeleid door de be drijfsleider, ir. A. K. E. ten Bruggen Cate (tweede van rechts), en de heren B. C. Vink, Onderhoudsdienst (geheel links) en L. Muller, chef Storings dienst (geheel rechts). In het Ont vangstgebouw poseerde het viertal voor de fotograaf. Het gebeurt niet elke dag, dat een grote groep medewerkers van één van onze buitenlandse brouwerijen, wordt gehuldigd. Hoewel de ceremonie reeds op 11 oktober van het vorig jaar plaatsvond, toch nog enkele foto's. Immers 3 medewerkers van P. T. Perusahaan Bir Indonesia in Surabaja vierden die dag hun 40-jarig dienst verband en 17 personeelsleden waren 25 jaar in dienst van de brouwerij. Hun namen zijn resp. Abd. Mochny, Djasmo en Nitisari, en Tan Tjing Hway, Lo Tjwan Liang, The Tong Liem, Randjati, Dijari, Jasin, Abuto- har, Baran, Sadimo, Dulmadjit, Mo- chamad, mevrouw Mariamah, P. Su- rati, Buang, Rasman, Kasan en Mun- kahar. De feestelijkheden in de brouwerij werden onder meer bijgewoond door de Gouverneur van Oost-Java, Moh. Noer, die de jubilarissen ook toesprak. Op de foto ziet U hem geheel rechts, terwijl hij enke'e jubilarissen de hand drukt. Op de andere foto een aantal jubilarissen met hun familieleden tij dens de receptie. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 17