BUITENLAND Technische conferentie HEMINGWAY EN HEINEKEN Onlangs maakte iemand ons attent op de voorkeur van de bekende Amerikaanse schrijver, Ernest He mingway, voor Heineken bier. In een van zijn laatste boeken stak hij zijn voorliefde voor Heineken niet onder stoelen of banken. Ter illustratie halen wij hier een een verkorte vertaling aan van een passage uit 'Islands in the Stream'. 'Het ontbijt bestond uit gehakte biefstuk, lekker bruin gebakken en met een ei erop, koffie en melk en een groot glas koud grapefruitsap. Thomas Hudson sloeg de koffie en het grapefruitsap over en dronk een koel glas Heineken bier bij zijn eten'. 'Ik zal het sap koel houden, voor de kinderen', zei Eddy. 'Dat is me een lekker biertje, hè, zo 's morgens vroeg?' 'Het doet een mens ontzettend goed, 's morgens drinken'. 'Daar heb je inderdaad gelijk in. Zeker zulk bier als dit is Van 22 tot en met 26 november 1971 werd op het eiland Penang en te Singapore de Vijfde Brouwtechnische Conferentie - Verre Oosten voor de brouwmeesters van de met ons geassocieerde brouwerijen van groep A gehouden. Tijdens de conferentie werden ervaringen uitgewisseld op het gebied van de brouwtechniek, terwijl onder meer de resultaten van de laatste proeven en onder zoekingen van het Centraal Laboratorium en de Centrale Research werden ge publiceerd en besproken. Daarnaast werden verpakkingsproblemen en ontwikkelingen op het gebied van chemische, physische en biologische analysen bestudeerd. Tenslotte werden enige nieuwbouwprojecten besproken. Zoals gebruikelijk stond de conferentie onder auspiciën van de groep Buiten landse Belangen, terwijl de wetenschappelijke organisatie in handen was van het Technologisch Centrum. Gastheer was Malayan Breweries te Singapore. Op de foto staan van links naar rechts de navolgende heren: B. A. Flynn (South Pacific Brewery - Port Moresby), L. E. Schilling (Malayan Breweries - Kuala Lumpur), W. Dijkstra (Brasseries de Madagascar - Tananarive), dr. L. Bels (Malayan Breweries - Singapore), J. W. Groot (Technologisch Centrum - Rotterdam), ir. H. Hensel (Malayan Breweries - Singapore), ir. E. H. van Leeuwen (Buitenlandse Belangen - Rotterdam), G. H. Ulenberg (Technologisch Centrum - Rotterdam), P. D. Stephinson (Leopard Brewery - Hastings N.Z.), drs. J. Gombert (Technologisch Centrum - Rotterdam) ir. B. A. Horstman (Malayan Breweries - Singapore), B. W. Preston (South Pacific Brewery - Lae), ir. J. Drost (Buitenlandse Belangen - Rotterdam), ir. C. B. van Driel van Wageningen (Perusahaan Bir Indonesia - Surabaja).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 16