GESLAAGD PERSONALIA BUITENLAND P. BAKS MET PENSIOEN Op maandag 30 juni nam de Bossche brouwerijgemeenschap afscheid van de heer P. Baks, magazijnmeester in het cen traal magazijn. De heer Baks werd met zijn echtgenote allereerst ontvangen door ir A. K. E. ten Bruggen Cate, die zei de wens van de heer Baks om tijdens de receptie in de kantine geen toespraken te houden te eerbiedigen, maar er niet omheen te kunnen hem harte lijk te danken voor zijn inzet gedurende de 18 jaren dat hij, eerst in het magazijn van de technische dienst en later in het cen traal magazijn, werkzaam was. Opmerkelijk noemde de bedrijfsleider het feit dat de heer Baks op 62-jarige leeftijd op eigen verzoek in drieploegendienst is gaan wer ken en zich daar zeer wel bij bevond. Van de gelegenheid om persoonlijk af scheid te nemen in de kantine hebben velen gebruik gemaakt. Zo waren er dele gaties van de personeelsvereniging en van de hengelclub, waarvan de heer Baks sedert jaren de gewaardeerde penning meester is. Van diverse zijden, ook namens het ge zamenlijke personeel, werd een cadeau onder couvert aangeboden om de sym pathie te onderstrepen. Het was namelijk bekend geworden dat de heer Baks, na denkend over zijn tijdsbesteding in de toekomst, het besluit had genomen een nieuwe fiets te kopen. Vele jaren van ge zonde vrijetijdsbesteding werden hem hier mee gegund. AMSTERDAM I Gehuwd: Mej. H. M. Pietersma (pl. adm.) met de heer E. Telmoudi Geboren: Xander, z.v. G. J. Croese (div. overseas) Alexander, z.v. D. Roks (fisc. zaken) Albertus J. B., z.v. B. de Hont (portier) Remko H., z.v. R. W. de Boer (pl. adm.) Maurice, z.v. L. M. Hendriks (adm. buitenland) Arjen J., z.v. A. J. W. Vasen (adbeidszaken) Niels, z.v. L. S. M. Gribling (alg. secr. Europa) AMSTERDAM II Gehuwd: Mevr. R. M. van Loenen (plann. contr.) met de heer J. Daaleman J. Smit (verk. hor. Zwolle) met mej. T. H. Wildeman D. A. de Waard (spec. brig, thuisverbr.) met mej. J. H. G. E. Kamphuis Geboren: Pirn, z.v. A. J. M. Hakkaart (centr. dienst, hor.) Evera, d.v. A. M. Carree (C.T.D., Zwolle) Marika, d.v. jhr. F. J. C. Mollerus (verk. horeca) Edwin, z.v. G. G. Bitter (C.T.D.) Antoine, z.v. mevr. A. J. Th. Flierman-de Vries (gew. verk. secr.) Latifa, d.v. M. B. H. Chrihi (bottelarij) Dolores, d.v. A. Garcia Parra (intern transport) ROTTERDAM/ZOETERWOUDE Gehuwd: Mej. G. J. Heemskerk (kantine) met de heer heer R. C. J. Joosten G. Oosterom (pl. adm.) met mej. J. J. Kuiper J. Broomans (centr. verk. adm.) met mej. J. v. d. Post Mej. I. Breedveld (exp. transp. afd.) met de heer D. v. Leeuwen Mej. A. G. M. v. d. Spek (centr. arch, dienst) met de heer C. R. Stam R. C. Plasmeijer (storingsdienst) met mej. J. P. G. A. Kerkvliet Geboren: Jasper, z.v. mevr. B. A. E. M. Zoetemeijer- Hagemeijer (gew. verk. seer.) Ramon, z.v. F. J. M. Rouwhorst (verk. horeca) Arno, z.v. A. Kruijer (storingsdienst) Brigitte M.. d.v. R. Groothuis (storingsdienst) DEN BOSCH Gehuwd: J. de Veer (bott.) met mej. A. van Ham Mej. W. A. G. M. Janssen (fys. distr.) met de heer J. G. W. van Vessen Mej. C. M. Rammers (gew. verk. secr.) met de heer L. J. G. M. v. Meurs Geboren: Jacobus, z.v. J. F. v. d. Weyenberg (int. transport) Cindy, d.v. G. Bruntink (bottelarij) Cornelia, d.v. J. R. C. Leytens (bottelarij) Arnoldus, z.v. G. Th. Fridt (bottelarij) Stanislaw, z.v. A. S. C. Piotrowski (bottelarij) Maike, d.v. A. W. M. Bonke (int. transport) Cornelis, z.v. C. W. J. M. Stolzenbach (lagerkelder) Esther, d.v. J. B. van Wijk (inkoop) Mark R. J., z.v. R. v. Valkenburg (centr. verk. adm.) Marnie, d.v. R. E. Bakker (verk. thuisverbr. frisdr.) Joep, z.v. C. A. M. Eijkens (verk. thuisverbr.) BUNNIK Geboren: Nicoline. d.v. J. Kooij (int. acc. dienst) HATTEM Geboren: AM, z.v. A. M. B. Daound (tapperij) Marjolein, d.v. mevr. Van Ommen-Hemmes (steno-typiste) SCHIEDAM Gehuwd: Mej. M. Ommering (deb. cred. adm.) met de heer J. J. Verkerk Mej. L. N. Sadhinoch (ordervoorber.) met de heer P. M. T. M. Schiks In Amsterdam slaagde de heer G. W. G. M. van Fessem (loon adm.) voor de cursus Sociale Verzekering, deel I. Mej. W. M. de Heer (informatieverwerking), werkzaam in Rotterdam, behaalde het diploma Franse Bedrijfscorrespondentie. Zoeterwoude meldde dat de heer J. W. M. Onderwater (tekenk.) geslaagd is voor het examen Werktuigbouwkunde, de heer B. van Dijk (econ. analyse) voor het docto raal examen in de Economische weten schappen en drs F. P. L. Slotema (centr. kwalit. dienst) voor het examen deskundig heid Stralingsbescherming. Voor het diploma Ioniserende Straling (Cl-A) slaagden de heren J. D. Tolsma en J. C. Ferdinandus. Voor de cursus Bedrijfs- elektronica slaagden de heren G. W. van Straalen en F. Schoute. De heren J. W. Veenhuizen en J. C. Ferdinandus slaagden voor de cursus Meet- en Regeltechniek A. Alle genoemde heren zijn werkzaam bij de technische dienst te Bunnik. Mej. A. A. van Daalhuizen (afdeling Inkoop aldaar) slaag de voor het diploma Duits T.P.-1e fase. Op 21 juni is de heer M. W. F. Boreel met gezin uit Kinshasa vertrokken en op 11 juli in Nederland aangekomen. Sinds 11 augus tus is de heer Boreel werkzaam bij de Divisie Overseas in Amsterdam. De heer en mevrouw J. de Jager zijn met hun kind op 25 juni vanuit Thessaloniki in Nederland teruggekomen. De heer De Jager zal met zijn gezin eind augustus worden uitgezon den naar Gisenyi. De familie H. Böhmer- mann is op 30 juni uit Loulé in Nederland aangekomen. Sedert 1 augustus is de heer Böhmermann weer werkzaam op het Pro jectenbureau. De heer P. Hamers is na genoten verlof op 30 juni teruggekeerd in Kumasi, van waaruit hij op 4 augustus is gedetacheerd bij Nigerian Breweries Ltd. in Lagos. Zijn vrouw en kinderen zijn hem op dezelfde datum nagereisd. De heer en mevrouw J. W. van der Steen zijn op 1 juli vanuit Thessaloniki in Nederland teruggekeerd. De heer Van der Steen heeft zijn werkzaamheden op het Projecten bureau weer hervat. De heer P. J. Kat is met zijn gezin op 1 juli uit Kuala Lumpur voor het doorbrengen van zijn verlof in Nederland aangekomen. Uit Bujumbura is de familie J. B. Groothuis op 2 juli voor verlof in Nederland aangekomen. De heer W. J. Viertelhauzen is met zijn gezin op 2 juli vanuit Gisenyi voor verlof in Nederland aangekomen. De familie H. Hensel is op 3 juli voor verlof vanuit Singa pore naar Nederland vertrokken. Van 5 juli tot 10 augustus heeft de familie B. Brugman uit Curapao haar verlof door gebracht in Nederland. De heer S. Sik- kema is met zijn gezin op 9 juli vanuit Bukavu in Nederland voor verlof gearri veerd. Op 9 juli zijn de heer en mevrouw A. van der Wilt met hun kinderen vanuit Kinshasa voor verlof in Nederland aan gekomen. De familie C. van der Molen is op 10 juli vanuit Jakarta voor verlof in Nederland aangekomen. Op 1 september 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 14