Tussen 1890 en 1900 werd in Sierra Leone de eerste spoorweg aan de west kust van Afrika gebouwd. Begonnen werd met het gedeelte tussen Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, en Waterloo, een plaatsje van ongeveer 3000 inwoners, dat bijna ligt op de grens van wat hier nog steeds worden genoemd de 'kolonie en het 'protectoraat'. De kolonie beslaat ongeveer het schiereiland waarop Free town ligt, het protectoraat komt ongeveer overeen met het binnenland. De schiereiland-spoorlijn is verreweg het interessantste deel van het gehele net, dat reikt tot Pendembu in het uiterste oosten van Sierra Leone en Makeni meer naar het noorden. In de lijn tussen Free town en Waterloo ligt de beroemde Graf ton-bridge, één van de weinige bruggen in de wereld, die in een bocht gebouwd zijn. Overigens bevinden er zich twee van zulke bruggen in deze lijn, maar de an dere is slechts zeer licht gebogen. Helaas heeft de regering van Sierra Leone enige jaren geleden besloten de spoorwegen definitief op te heffen. In maart 1971 werd alle personenvervoer stopgezet en spoedig hierna werd be gonnen met het opbreken van de rails. Allereerst kwam het traject Freetown- Waterstreet, het voormalige eindstation van de hoofdstad, tot Clinetown, een van de dorpen waaruit Freetown is opge bouwd, aan bod. Momenteel is men bezig met het opbreken van stukken in het bin nenland, waarbij men het resterende ge deelte van de spoorweg nog slechts ge bruikt voor de afvoer van de eigen rails. De heer T. Albronda, werkzaam bij Sierra Leone Brewery Ltd. in Freetown, stuurde ons een interessant verhaal met veel foto's over een heel bijzon dere trip per trein over het schier eiland van Sierra Leone, waarvoor het initiatief is uitgegaan van enkele brou werijmedewerkers. BIHNEHLP>M5 1. Bedrijvigheid op het station van Cline town vlak vóór de trein vertrekt. 2. De trein en de machinist staan klaar om voor de laatste maal van Cline town naar Waterloo te rijden. 3. Het onderhoudswagentje, de plaatse lijke bevolking en een goede klant van Star bier, die werd uitgenodigd voor een korte rit. 4. Een aantal reizigers voor het kantoor van de stationschef in Waterloo. 5. De 'ronde' brug bij Grafton gebouwd aan het einde van de vorige eeuw. AT cawT?SCHE sierro uome 6. Twee jeugdige passagiers in de trein. TREETOWN iSlPlMDS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 12