kepstdpive in dmstepdsm „oud" van ouds van oud naar nieuw Het programma van de middag be stond voor een groot deel uit het ver tonen van films. Na afloop hiervan was er voor de aanwezigen volop gelegen heid om de gebeurtenissen van het af gelopen jaar door te praten, onder het genot van bier, sigaren en was dies meer zij. Al met al was het een zeer geslaagde middag. In de kantine van de brouwerij Stadhouderskade in Amster dam vond op dinsdag 21 december de jaarlijkse kerstdrive plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen het aantal inschrijvingen zeer groot was, waren er dit keer veel 'vaste klanten' afgevallen. Reden hiervan was, vol gens een organisator, het feit dat deze 'herenavond' in de circulaires niet meer als zodanig stond aangekondigd. Voor het klaverjassen hadden 21 teams ingeschreven. Het waren de heren Nuberg en Schutter, die met een totaal aantal punten van 4041, als eerste hun keus mochten be palen aan de prachtige prijzentafel. Op de tweede plaats eindigden de heren Gischler en Kampmeyer. Het team Hollander-Snabilie werd derde. De traditionele gezelligheid bij de bridge-drive werd dit jaar wat tekort gedaan door het geringe aantal deel nemers. Met acht man was het behalen van een hoge plaats op de eindlijst niet zó moeilijk. Het waren uit eindelijk de heren d'Artillac Brill en Jansz, die met 24 punten eerste werden. Op de tweede plaats eindigde het team van de heren Beyen en Van Duursen. Van de vier aanwezige schakers leverde de heer Craane de beste prestatie van de avond. De heer Bot werd twee de. Wat het dammen betreft was de opkomst het schraalst. Slechts één medewerker was hiervoor naar de kantine gekomen. Dank zij enige vrijwilligers heeft hij toch nog enkele partijen gespeeld. gelijk maakt. Tevens wekte hij een ieder op, om ook de laatste vrijdag van iedere maand aanwezig te zijn, wanneer voor de gepensioneerde oud medewerkers 's middags een bijeen komst wordt georganiseerd. Ook de heer F. Huybrechtse voerde het woord. Dinsdag 4 januari vond voor de ge pensioneerden van Amsterdam Stad houderskade de traditionele nieuw jaarsbijeenkomst plaats in 't Koelschip van de brouwerij. Ongeveer honderd oud-gedienden waren hier bijeen ge komen om naast de uitwisseling van alle goede nieuwjaarswensen, een zeer genoeglijke middag door te brengen. Deze bijeenkomst werd geopend door de heer J. Moes, die alle aanwezigen hartelijk welkom heette. De heer Th. van Essen bedankte hierna het bestuur van het Personeelfonds dat deze nieuwjaarsreceptie ieder jaar weer mo

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 11