Goed onthaal voor nieuw Amstel Gold r De nieuwe verpakking voor Amstel Gold Bier heeft allerwegen een bijzon der goed onthaal gekregen. Hoewel wordt gesproken van een herintroduc tie, omdat het produkt hetzelfde is ge bleven, kan gezegd worden, dat door de zeer opvallende presentatie van fles en krat van een geheel nieuw pro duct op de Nederlandse markt ge sproken kan worden. Amstel Gold is echter al jarenlang een 'speciaalbier': anders gebrouwen, lan ger gerijpt, voller van smaak en met een alcoholgehalte van 6V2 volume procenten. De nieuwe uitmonstering voldoet aan de criteria voor een 'spe ciaalbier'. Er is voor een nieuw type fles gekozen met een inhoud van 25 cl. Het gouden etiket en de goudfolie om de hals zijn zeer stijlvol. Nieuw is ook de zeer handige plastic krat, waarin 12 flesjes zitten. Speci aal voor de horeca-sector werd een smal, hoog glas op voet ontwikkeld, dat aan het geheel nog meer cachet geeft. Alles wijst erop, dat Amstel Gold Bier een zeer speciale plaats kan gaan innemen en zeker bij zal dragen tot een variatie in de drink gewoonten. Eind augustus/begin september vond de introductie bij onze verkoopstaf plaats. Vanaf 20 september konden onze medewerkers kennis maken, zo wel met het bier als met de nieuwe verpakking. Een ieder werd namelijk in de gelegenheid gesteld een kratje op de brouwerij af te halen. Aan de hand van een vragenlijst kon men zelf een oordeel geven. Sinds begin oktober is het 'nieuwe' Amstel Gold overal verkrijgbaar. De verkoop ervan wordt ondersteund door prachtige full-colour advertenties in de geïllustreerde bladen en in de vakpers. Ook in de winkels en horecabedrijven zullen de consumenten op opvallende wijze op het Amstel Gold Bier attent worden gemaakt. Concluderend mag verwacht worden dat de herintroductie een complete 'Gold-Rush' tot gevolg zal hebben. W-.. Foto boven: De nieuwe fles en het spe ciale Amstel Gold glas, zoals deze op vele reclame-uitingen voorkomen. Foto hiernaast: Enkele leden van onze verkoopstaf bekijken de nieuwe uitmon stering voor Amstel Gold Bier tijdens de presentatie in het Oranje Hotel te Den Bosch. Foto onder: Aandachtig volgen onze mede werkers de uiteenzetting over Amstel Gold Bier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 8