BUITENLANDS I: Wij weten allemaal, dat er dagelijks in Nederland enkele honderden mede werkers op pad zijn om de verkoop van onze bieren in het binnenland te bevorderen. Het is ook bekend, dat medewerkers van de Afdeling Export regelmatig verre landen bezoeken om daar de verkoop van ons bier te stimu leren. Maar weten wij ook, dat de hoeveel heid bier, die in het kalenderjaar 1970 onder supervisie van Heineken door 'onze' buitenlandse brouwerijen op de markt werd gebracht, niet minder be droeg dan 6.400.000 hectoliter? Een hoeveelheid, die belangrijk uitgaat bo ven de binnenlandse produktie over het boekjaar 1969/1970 van ruim 5.000.000 hectoliter, welke bestemd is voor binnenlands gebruik en export tezamen. Het is U waarschijnlijk niet bekend, dat het totaal aantal employés, werk zaam in de buitenlandse brouwerijen, meer dan 10.000 bedraagt, waaronder alleen in de Congo brouwerijen reeds meer dan 3.000. Laserkelder van de brouwerij in Kaduna CO I vei ne Dit artikel nu wil U iets de aard en omvang van binnen het Heineken ze buitenlandse bedrij richt. Onze belangen o meer 42 brouwerijen grenzen. Een groot dee drijven kunnen wij reke tot onze groepsmaatsch in door ons de zegge uitgeoefend. Heineken verleent haar bij de bereiding van het zij onder de naam Heine hetzij onder andere me verkocht. In een aantal ken we samen met bui ners, die een gespecial van de markt ter plaatsj De bekendste namen, zijn: Primus (Centraal- (West-Afrika) en Tiger het Verre Oosten. Het is in dit bestek nie U de relatie van Heinek deze brouwerijen in bijz beschrijven. Echter ni vertellen over het werk, dat cern door on- n wordt ver- mvatten onder buiten onze van deze be- n te behoren appijen, waar- nschap wordt medewerking bier, dat, het- <en of Amstel, rknamen wordt gevallen wer- tenlandse part seerde kennis hebben, qua volume, Afrika), Star en Anchor in t mogelijk om en tot elk van onderheden te et onvermeld mag brou het dagel make how) bouw Naas land aantal licen rijen m den Hein ceerd verko merk weri wore t den den rium word laar blijven, dat wij in vele van deze f/verijen direct betrokken zijn bij beheer en de uitvoering van het ijks beleid. Al deze brouwerijen n gebruik van onze kennis (know- op het gebied van brouwen, en en inrichten van brouwerijen, t de 36 bedrijven in het buiten waarvan er - zoais gezegd - een Heineken of Amstel bier in tie maakt, zijn er nog vijf brouwe- waarin wij niet participeren, waar onze bieren in licentie wor- gebrouwen, hetgeen betekent, dat eken of Amstel wordt geprodu- volgens ons 'recept' en wordt cht onder het Heineken of Amstel Daarnaast is er nog een brou- waar Heineken bier in loon gefabriceerd. Regelmatig wor- monsters naar Rotterdam gezon- die dan in het Centrale Laborato- aan een nauwkeurig onderzoek en onderworpen. Uitgangspunt bij al onze activiteiten in het buitenland - evenals ook in

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 3