PERSONALIA BUITENLAND AMSTERDAM I Gehuwd: J. H. Stil (land. reel, serv.) met mej. B. M. Bolwerk Geboren: André, z.v. P. Mulder (storingsd.) Titia, d.v. M. P. E. Heijbrock (fys. distr.) AMSTERDAM II Gehuwd: R. M. Goudriaan (mechn. werkpl.) met mej. C. M. Schneemann G. J. Oost (brouwen alg.) met mej. O. I. Harwig Mej. L. V. Luteraan (centr. dienst thuisverbr.) met de heer J. Letschert (verk. seer. Amsterdam) Geboren: Esther, d.v. R. v. d. Meent (storingsd.) Maria G.. d.v. D. Ortuno Martinez (int. transp.) Milouda, d.v. M. C. El Makaoumin (bott.) Isabel, d.v. F. Camacho Parra (int. transp.) Ilona J. S., d.v. H. Stellingwerf (lagerk.) Vicente J., z.v. G. Artero Garcia (bott.) Vincent, z.v. G. T. Middelman (storingsd.) Fatiha, d.v. M. Mohammed Akodad (bott.) Sandra, d.v. D. M. Bowers (bott.) Peter, z.v. P. Klanke (alg. bott.) Sander P., z.v. P. E. Jansen (pi. pers. dienst) Jeroen B., z.v. A. H. C. Pijpers (drankengr. han dels) ZOETERWOU DE/ROTTERDAM Gehuwd: M. A. Agoujil (bott.) met mej: M. B. M. Aarouach H. M. Goudriaan (normalisatie) met mej. E. Krabbendam Mej. H. van Buuren (centr. kwal. dienst) met de heer R. Schippers J. M. E. Laman (normalisatie) met mej. H. van Kampen Geboren: Ernest J. C., z.v. C. Jansen (water milieu) Gerrigje, d.v. T. Maaskant (proj. bur.) Bianca, d.v. F. Tindal (bott.) Monique, d.v. B. L. Verberg (emballage) H'endrika P., d.v. P. Th. Pols (emballage) Aafke, d.v. B.v. Halem (gew. verk. seer. Rotterdam) DEN BOSCH Gehuwd: M. v. d. Beek (bott.) met mej. N. Cheizoo P. van Bergen (lagerk.) met mej. J. Koelen Mej. L. Hitipeuw (int. dienst) met de heer R. Dijkstra Geboren: Stephan, z.v. A. Versendaal (bott.) Danny, z.v. J. C. M. Snijders (technol. dienst) BUNNIK Gehuwd: A. Rijken van Olst (intern transport) met mej. F. Verduin P. Berhitoe (bottelarij) met mej. E. Voortwijs Geboren: Paul, z.v. H. J. Schoenmaker (spec. brig, horeca) Carla, d.v. G. Veld (intern transport) Diane, d.v. W. Oostveen (garage) Sonja, d.v. J. Dias (bottelarij) Jolanda, d.v. M. A. G. v. d. Linden (intern transport) Gijs, z.v. J. A. M. de Laat (P.P.D.) De familie G. Koenderink is op 9 april voor verlof uit Surabaja vertrokken. De heer J. van Meel is op 18 april voor verlof uit Boma overgekomen en inmiddels op 8 mei weer teruggereisd. De heer J. A. M. van Knippenberg is op 19 april uit Kisangani voor verlof in Nederland aangekomen. Zijn vrouw was reeds hier. Op 21 april is in het gezin Knippenberg een dochter geboren. Ze noemen haar Ruth. De familie W. A. Vermaas is op 19 april naar Port of Spain vertrokken. Sinds 5 mei is de heer Vermaas werkzaam als electrotechnical supervisor bij de Windward Leeward Brewery Ltd. op St. Lucia. De heer W. Grethe is op 24 april uit Bujumbura voor verlof in Neder land aangekomen en inmiddels op 19 mei weer teruggereisd. De familie J. M. van de Sande is op 28 april vertrokken naar Kisangani, waar de heer Van de Sande de functie van werktuigkundige bij Bralima Kisangani op zich heeft genomen. De familie P. C. Meertens is op 30 april voor verlof uit Singapore in Nederland aangeko men en inmiddels op 15 mei weer vertrok ken naar Fort-de-France, waar de heer Meertens sinds die datum werkzaam is als chef de fabrication bij Brasserie Lorraine S.A. De heer en mevrouw A. J. Kruide nier zijn op 1 mei uit Singapore in Neder land aangekomen voor verlof. De familie G. W. Voskamp is op 2 mei uit Singapore teruggekomen. De heer Voskamp is sinds 7 mei werkzaam op de afdeling Technische Coördinatie en Controle in Zoeterwoude. De familie G. J. van Aalst is op 3 mei voor verlof uit Brazzaville in Nederland aangeko men. De familie P. Phaff is na genoten verlof op 8 mei teruggekeerd naar Jakarta. Op 9 mei is de familie L. G. Ooms naar Kisangani teruggekeerd, na hier het verlof te hebben doorgebracht. De heer A. Nij- hof is op 11 mei naar St. Lucia vertrokken. De heer Nijhof is daar momenteel werk zaam als chief engineer bij de Windward Leeward Brewery Ltd. Zijn gezin zal zich in augustus bij hem voegen. De heer en mevrouw H. de Goederen zijn op 21 mei vertrokken naar Lagos. De heer De Goede ren is sinds 22 mei benoemd tot production manager bij Nigerian Breweries Ltd. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn dank aan de directie voor de attentie en bloemen ter gele genheid van ons 50-jarig huwelijksfeest op 18 maart 1975. H. J. Vol Voor uw deelneming ons betoond na het overlij den van mijn lieve man, onze zorgzame vader, mijn schoonvader, onze opa. mijn zoon, onze broeder, zwager en oom, Leendert Biesheuvel, be tuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam, C. J. Biesheuvel-De Reus OVERLEDEN De heer T. J. Kortekaas, die tot zijn pen sionering werkzaam was bij Heineken te Rotterdam, is op 19 april overleden. Moge hij rusten in vrede. IN MEMORIAM C. H. J. VOGEL Op 31 mei overleed op 51-jarige leeftijd na een ziekbed van slechts enkele dagen de heer C. H. J. Vogel, buffetbediende in het ontvangstge bouw in Den Bosch. 'ledereen schrikt hevig op, als je hoort dat iemand zo abrupt uit het leven wordt weggerukt. Met hem leven, hem als vader hebben, hem ontmoeten of als collega hebben, ging je hoe langer hoe meer ervaren als een weldaad. Een kalme even wichtige man, huiselijk met weinig woorden. Onze dankbaarheid zou maar een leeg woord zijn als we nooit meer aan hem dachten.' Geen betere schets van de heer Vogel is denkbaar dan bovenstaande die werd afgedrukt op zijn gedach tenisplaatje. Velen binnen het con cern en ook onze gasten die hem in de loop van bijna 20 jaren in het Bossche ontvangstgebouw mochten ontmoeten zullen hem hierin her kennen. Dat zovelen hem op zijn laatste tocht hebben vergezeld moge voor zijn echtgenote en kinderen een steun en troost zijn. Moge hij rusten in vrede. IN MEMORIAM L. J. N. VAN DER VRANDE Met leedwezen delen wij mee, dat de heer L. J. N. van der Vrande na een geduldig gedragen lijden op 7 mei, op zijn veertigste verjaardag, is over leden. De heer Van der Vrande was werk zaam bij de Amstel brouwerij te Hel mond en de laatste jaren als admini strateur bij de commercieel techni sche dienst in Den Bosch. Zijn toewijding voor zijn gezin en zijn werk was spreekwoordelijk. Wij zullen zijn persoon en zijn inzet erg missen. Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Wij wensen hen die kracht toe, die het hen mogelijk kan maken, dit ver lies te dragen. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 25