P. van Oort F. E. Gaeng J. C. Gans Th. R. Strijker J. van Eerbeek De heer P. van Oort, Onderchef Bot telarij van de brouwerij in Rotterdam, was 3 september 25 jaar bij Heineken. Tijdens de huldigingsbijeenkomst deco reerde de heer J. P. Lokhorst (links op de foto) de jubilaris met een 'vet leren' medaille en bood namens de collega's van de Bottelarij een ge schenk aan. Vrijdag 27 augustus werd op de vesti ging Mauritskade het afscheid gevierd van de heer F. E. Gaeng, die sinds 1964 als brouwtechnisch medewerker voor de buitenlandse brouwerijen bij Heineken Rotterdam werkzaam is. Op de foto toont de heer Gaeng een por- celeinen pul, die hij als blijk van waardering uit handen van Ir. R. van Marwijk Kooy mocht ontvangen. Zeer veel belangstelling uit alle hoe ken van het bedrijf werd betoond bij de receptie van de heer J. C. Gans, die op donderdag 16 september zijn 25-jarig jubileum vierde in de Gijs- breghtkelder van de vestiging Maurits kade. De heer Gans, die werkzaam is als draaierop de mechanische werkplaats, is daarnaast als lid van de Onder nemingsraad en als vakbondslid zeer actief. Op de foto overhandigt de heer L. J. B. Koch (rechts) de jubilaris namens de vakbonden een waardebon. Daarnaast ontving de heer Gans wegens zijn 25-jarig lidmaatschap van de vak bonden, dat met zijn dienstjubileum samenviel, een speld en een vaas. Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd nam de heer Th. R. Strijker op 12 augustus afscheid van de brouwerij in Rotterdam, waar hij sinds 10 mei 1948 in vaste dienst was. Om gezondheidsredenen werd dit afscheid in huiselijke kring gevierd. Een delegatie van de brouwerij ging daartoe naar de woning van de familie Strijker. De heer Strijker werkte ach tereenvolgens in de Bottelarij, de Em ballage, de afdeling Onderhoud en sinds 1957 bij de Huishoudelijke Dienst. Donderdag 26 augustus nam de heer J. van Eerbeek in de Rotterdamse Raadskelder wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd af scheid van Heineken. De heer Van Eerbeek kwam in dienst op 1 maart 1947. Tijdens zijn bijna 25 dienstjaren was hij als bottelarij technicus en chef van de Bottelarij werkzaam. Deze functies oefende hij echter niet alleen uit in Rotterdam. Afgewisseld met perioden in het vader land lag zijn werkterrein vaak ver over de grenzen. De langste tijd bracht hij door in diverse brouwerijen in de Congo. Niet voor niets werd hij wel eens de Flying Dutchman genoemd. Ir. A. Stroo, die 14 jaar met hem samenwerkte, sprak de heer Van Eer beek tijdens diens afscheidsreceptie toe. Diverse gebeurtenissen uit de loopbaan van de heer Van Eerbeek passeerden hierbij de revue. De heer Stroo vond het jammer, dat de heer Van Eerbeek met zijn afscheid ook zijn uitgebreide 'know how' meenam, maar, zo sprak hij hoopvol, misschien mogen we daar in de toekomst toch nog wel eens gebruik van maken. Ten slotte wenste hij het gezin Van Eer beek nog vele gelukkige en gezonde jaren toe, waarbij hij een cadeau na mens het personeel overhandigde. Een welgemeend dankwoord van de heer Van Eerbeek, die zei verheugd te zijn bij het weerzien van zoveel oude bekenden, maakte een einde aan de gezellige receptie. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 17