E. F. Keesman J. A. H. Oosterbroek (Ï1 ÜD G. Bakker A. Michel A. Hoogendorp H. J. M. Hollebrandse Donderdag 9 september vond in 't Koelschip van de brouwerij Stad houderskade te Amsterdam de huldi ging plaats van de heer E. F. Keesman (foto), die 25 jaar bij de brouwerij in dienst was De heer Keesman werd bij zijn indiensttreding aangesteld als onderchef Energiedienst en is sinds november '69 werkzaam als Chef Machinekamer Op 1 september was de heer J. A. H. Oosterbroek, Chef van de Loon- en Salarisadministratie te Rotterdam, 25 jaar in dienst van de brouwerij. In de Raadskelder werd een 'staande' recep tie gehouden, omdat deze bijna te klein was om alle belangstellenden te herbergen. De foto werd genomen bij binnenkomst van de heer en me vrouw Oosterbroek in de Raadskelder. De heer H. J. M. Hollebrandse was 10 augustus 25 jaar in dienst bij Hei- neken in Rotterdam, waar hij o.m. werkzaam was in de Tapkelder. Een delegatie van Heineken bezocht de heer Hollebrandse, die om gezond heidsredenen thuis is, in zijn woning, bij welke gelegenheid de heer G. van Puffelen (rechts) een geschenk onder couvert aanbood. De heer G. Bakker, werkzaam op de afdeling Boekhouding bij de vestiging Mauritskade te Amsterdam, vierde op vrijdag 13 augustus zijn 25-jarig jubi leum. De jubilaris werd ontvangen in de Commissarissenkamer, waar op dit heuglijke feit een toast werd uitge bracht. Later volgde een receptie in de Gijsbreghtkelder. Op 19 augustus was het 25 jaar ge leden, dat de heer A. Michel, werk zaam op het Bedrijfsbureau te Rotter dam, bij Heineken in dienst trad. Tijdens de receptie werd o.m. gespro ken door ir. C. J. Onderwater (links op de foto), die de jubilaris de jubi- leumspeld opstak. In kleine kring vond donderdag 12 augustus de huldiging plaats van de heer A. Hoogendorp, werkzaam in het Magazijn aan de vestiging Maurits kade, die die dag 25 jaar in dienst was van de brouwerij. Ir. W. F. Schip per (rechts) decoreerde de jubilaris met het gouden jubileuminsigne. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 16