heineken present in zoeterwoude VERENIGINGEN JAARFEEST REISCLUB INDOORTRAINING HERVAT De wekelijkse conditietraining van de Rotterdamse H.I.C.T., de Heineken Indoor Con ditie Training (de enige club waar je beter van wordt) is donderdag 26 augustus weer van start gegaan. En goed begonnen ook. want niet minder dan zeventien leden hadden gevolg gegeven aan de oproep om onder leiding van 'good old' Van der Zijden weer iets aan conditie te gaan doen. Eén uur per week is eigenlijk nog te weinig, maar het is beter dan niets. Zo dachten ook de negentien Rotterdammers erover, die de tweede donderdag ter training kwamen. Er wordt gedurende een klein uur stevig aan getrokken, waarbij ieder zijn eigen tempo bepaalt. Na afloop is er een partijtje zaalvoetbal. Het ligt in de bedoeling na verloop van enkele maanden een soort prestatieloop te houden, die als een zekere graadmeter van conditie en uithoudingsvermogen kan worden gezien. Degenen, die hieraan straks willen deelnemen, dienen zich zo goed mogelijk voor te be reiden. Overigens zijn alle lijders-aan-bewegingsarmoede van harte welkom op de weke lijkse training, elke donderdag van 17.15 tot 18.15 uur in een gymnastieklokaal vlakbij de brouwerij. Een telefoontje naar toestel 362 of 262 is voldoende. De Reisvereniging van onze brouwerijmedewerkers in Rotter dam, die evenals dit blad de naam Vers van 't Vat draagt, bepaalt zich niet alleen tot het maken van een reisje. Van tijd tot tijd komt men bijeen voor een kaartavond, terwijl men één maal in het jaar een feestavond voor de leden organiseert. Voor dat laatste kwam men op zaterdag 11 september naar de Raadskelder van de Rotterdam se brouwerij. Het bestuur had voor een zeer afwisselend pro gramma gezorgd, waarin tal van spelletjes en een tombola waren opgenomen. De stemming was bijzonder goed, wat voor een deel mag worden toegeschreven aan het trio 'Mamas Roccelly Boys'. Er werd deze avond ook nogal wat onbekend zangtalent ontdekt, getuige de enorme bijval die een groepje leden dat zich plotseling aan het zingen zette, kreeg. De bevolking van Zoeterwoude en om geving heeft zaterdag 28 augustus kennis gemaakt met één van de uitin gen van Heineken: de Fanfare. Dit gezelschap kwam, compleet met bok, om de 14e Rijnstreekwandeltocht luis ter bij te zetten. De start van dit evenement was in Zoeterwoude, zoals bekend de plaats waar Heineken een nieuwe brouwerij gaat bouwen. Vanzelfsprekend waren ook de leden van de Heineken Wandelsport Ver enigingen aanwezig. Uit Den Bosch kwamen zelfs niet minder dan 18 deel nemers, terwijl Rotterdam met drie 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 14