Heineken permanent op landbouwexpositie 1 Draaiende spiraal van exportflessen 2 Doorkijkje met rechts de symbolisch weergegeven wortkoeiing en op de achtergrond de kop van een lagertank 3 Het miniatuur brouwhuis met op de achtergrond een kleurendia van Den Bosch 4 De gistbak 'omlijst' met enkele kleurendia's, die een uitleg geven van het gistproces monteerd zijn. Op het terrein van De Flevohof zijn ook twee grote restaurants, waar Heineken bier wordt geschonken. Voor de inrichting van deze horeca- exploitaties heeft men op enkele on derdelen gebruik gemaakt van de ad viezen van ons Bouwbureau. 3 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 13