1 Op de permanente landbouwmanifes- tatie 'De Flevohof', die op 21 mei werd geopend en sindsdien vele hon derdduizenden bezoekers heeft ge trokken, is sinds kort ook een door Heineken ingerichte expositie te zien. In een van de paviljoens is onder de titel 'Van Gerst tot Bier' aan de hand van maquettes, op schaal uitgevoerde bedrijfsonderdelen, kleurendia's en fo to's de gehele bierbereiding in beeld gebracht. De expositieruimte is zodanig inge richt, dat het publiek, al rondgaande, een goede indruk krijgt van de ver schillende fasen van het proces. Bij- 2 Ook de kleine gistbak met een be- driegelijk echt lijkend schuimdek en de kop van een lagertank zijn zodanig uitgevoerd, dat men zich in een kleine brouwerij waant. De enige bewegende onderdelen van de expositie zijn de bottelarij (een lopende band met daar op de belangrijkste handeling symbo lisch weergegeven) en aan het einde van de rondgang een draaiende spiraal zonder-einde, waarin exportflessen ge zonder tot de verbeelding spreekt het miniatuur-brouwhuis met zijn vier ke tels tegen de achtergrond van een v grote, verlichte kleurendia van de brouwzaal in Den Bosch. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 12