DIPLOMA REGEN IN ROTTERDAM OPLEIDINGEN VAN BEDRIJFSWEGE In de afgelopen maanden zijn in Rot terdam van bedrijfswege weer ver schillende cursussen gehouden, waar aan door enkele tientallen medewer kers van verschillende afdelingen uit de produktiesector werd deelgenomen. De meesten van hen zetten vorige maand de kroon op het werk door met goed gevolg het aan „hun" cur sus verbonden examen af te leggen. Aan in totaal tweeëndertig cursisten kon daarop het diploma worden uit gereikt. Bedrijfselektronica Het is voor de eerste maal dat in Rotterdam een opleiding op dit ge bied wordt gegeven. De cursus gaat uit van de Nederlandse Technische School. Door de steeds voortschrijdende me chanisatie zal in het bedrijf meer en meer gebruik gemaakt worden van Foto linksboven, midden en onder: Op 13 mei werd aan de eerste groep vorkhef truckrijders het E.V.O.-diploma uitgereikt. Ach terste rij v.l.n.r. de heren C. H. A. Melgert, T. F. Mourits, A. E. Oostdijk en M. Huisman; voorste rij v.l.n.r. de heren R. H. van Dongen, C. F. Zeeman, G. Nieuwenhuize, J. L. F. van Leen, H. van Rijthoven, A. de Voogd, P. Hoog moed (bedrijfscommissie), J. W. Eibers (chef transportdienst en produktiemagazijnen), E. van Kooten (chef personeelzaken), K. H. Streuper, L. van Lange (voorman) en W. J. Kroep (be drijfscommissie). De heer H. C. Oostdijk, eveneens geslaagd, was met vakantie. De tweede groep vorkheftruckrijders ontving het diploma een week later. Staande v.l.n.r. de heren J. P. M. van Kuijk, J. Spijker (chef personeeldienst), P. Hoogmoed, J. L. F. van Leen, A. de Voogd, K. H. Streuper, J. W. Ei bers, A. de Borst, J. C. Zuydendorp, S. Ver- lee, H. D. Verhoef, C. J. Kramer en J. van Wensveen. Gehurkt v.l.n.r. de heren J. P. Koek, Th. P. van Heyningen en M. J. Boelsen (voorman). Op de bijeenkomst voor de VaPro-cursisten werd deze foto gemaakt met v.l.n.r. de heren A. de Voogd, J. Plat (kwal. dienst), J. W. den Hond (technol. dienst), A. van Gulik (chef brouwhuis en gistkelders), R. P. Kelbling, J. Spijker (gedeeltelijk zichtbaar), C. J. M. Kla ver, J. M. van Rossem (bedrijfsleider), W. van der Est, C. Smit (chef legkelders), J. Ykema, J. van Eyk, M. van Zetten, J. van Broekhoven, P. P. van Helden en P. van Oort. De achtste geslaagde, de heer P. C. Lankhorst, kon niet aanwezig zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 6