Het bedieningspaneel. Rechts het principe schema met drukknoppen met lampjes. Het langwerpige kastje links is het volautomatische besturir.gsorgaan. Bovenaan meter en schrijver van de helderheidsmeting. Hieronder het fraaie bedieningspaneel. De heer Ten Bruggen Cate riep de robot op met de volgende woorden: „Mag ik nu het brein verzoeken het mechanisme in werking te stellen?" Bedrijfsleider bedankt brein. Ook robots hebben nog wel eens moeite de juiste knop te vinden. Daar aangekomen stelde de robot door het omdraaien van een schake laar de installatie in werking, het geen door het gaan loeien van enkele claxons nog eens extra onderstreept werd. Tot slot van deze enigs zins science-fiction-achtige ceremonie bracht men ter plaatse nog een toost uit op de ingebruikneming van de nieuwe installatie. Na dit officiële gedeelte ging men naar het ont vangstgebouw, waar een aantal ge nodigden zich bij het gezelschap aan sloot. Voor de officiële inbedrijfstelling van de nieuwe ziederijeenheid waren die genen uitgenodigd, die direct bij de laatste uitbreiding betrokken waren geweest. Na een korte bezichtiging van de brouwzaal en de bedienings installatie hield de bedrijfsleider, ir. A. K. E. ten Bruggen Cate, een toespraak. In de eerste plaats dankte hij de heer F. L. van Rooyen, die als projectleider ook bij deze uitbreiding betrokken was geweest. Woorden van dank richtte de bedrijfsleider even eens tot de heer H. Kleijn Hesselink, die gedurende tweeëneenhalf jaar als montageleider in Den Bosch gesta tioneerd is geweest. Als afscheidsge schenk ontving de heer Kleijn Hesse link een fraaie bierpul-met-inscriptie. Daarna ging de heer Ten Bruggen Cate over tot het in bedrijf stellen van de nieuwe installatie. Op zijn via een walkie-talkie gegeven bevel verscheen voor de ogen van de verraste aan wezigen een levensgrote robot, die zich onder het produceren van aller lei elektronische geluiden al schuife lend naar het bedieningspaneel begaf. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 5