wie. na Slasku. w Gdartsku il wjji 1 Na zdjeciu: lstnlejacs| rok 11 csebcwa pa „Free". Zespól nagrywal utwory dia wvtwórni Philips. I lch przebojowe ptyty to: „Be-P cause I Love You", „Do So-j mething Fine". „Soul Partx". „Down To The Borne". Zcsp6l| pochodzi x Rotterdamu, wy-1 st^powaï przez dluiszy czasl w Anglii, potem w Paryzu.ff gdzie zostal przvjQty x duzyml uznanicm. Snli$tq grupy jestl Ra* Nicholas. Wykonujg ^"'[1 utwory z repertuaru Otis* Peddinga. Arthura ConIey'a,J| Wilsona Picket ut. THE ECHO zeer vele kwaliteiten; The Free Orchestra, de meest swingende achtmansband van Europa; en The Bells, twee jongemannen, die de show aan elkaar dansen en zingen. Op de achtergrond (maar daarom niet minder be langrijk) opereren nog drie road- managers, die verantwoordelijk zijn voor de omvangrijke appa ratuur (waarde zo'n 75.000, eigendom van de groep, dus niets geleend, op afbetaling of zo!) en voor de grote, spierwitte touringcar (eveneens eigen be zit!), waarmee de Free zich ver plaatst. En niet te vergeten de twee managers (waarvan Willem er één is), die de groep in de juiste banen probeert te leiden naar de Europese top." Europees „Inderdaad. De Free richt zijn activiteiten voornamelijk op het buitenland, omdat er fn Neder land te weinig goede zalen zijn en men met moeite de vrij hoge gage, die de groep vraagt, kan opbrengen." TELEGRAAF fmen hacf kans kunnen IjS ifiid en 1 de pauze dan ^riestjes bij elkaar. De Rotterdamse rhythm bluesgroep „Frec" plukte ech ter weer do vruchten van dit beweeglijke publiek, want zan ger Ray Nichols ontpopte zich als een pure soul-zanger en daar was men nu eenmaal voor gekomen. Het werd dus een on vergetelijk concert, dat naar een spoedige nieuwe kennisma king met „Lady Soul": miss ARETHA FRANKLIN, doet verlangen. B.S. V.I.n.r. op «Je foto: Ray KMchols - vocals, Lilian Love - vocais, Bobby Cash - Afropercussion, Vivian Roy - vocals, Jimmy Mack - vocals, Cindy Shore - vocals, Maxwell - drums, Ma son - tenorsax, Egon - leadguitar, Raymond Oconnor - tenorsax, Harry Jamin - trumpet, Julien Schell - bass- guitar, Martin - tenorsax, Peter Vee - organ. dens het optreden van Aretha Franklin, waarbij ze ons hun medewerking aanboden bij even tuele platen. Eén Bell is road- manager bij ons geweest, de an dere is overgestapt van The Swinging Soul Machine uit Rot terdam. De band bleef in zijn oude bezetting en Ray Nichols natuurlijk the star of the show." Hoe was jullie tournee door Engeland en Schotland? „De Free heeft daar geweldig veel succes gehad. De mensen TRYBUNA MAZOWIECKA stonden er stomverbaasd van, dat Nederland zo'n goede groep kon leveren. Avond aan avond gevulde zalen en leuke recen sies in de kranten. In die periode werd de tweede single „Soul Party" uitgebracht. Toen wij di rect na Engeland twee weken in Milaan optraden bereikte deze schijf de 19e plaats in de hit parade." 7 3 Ym SU 7 Ski""-! P IN AMSTERDAM er 'n GOOSer is, die in de kantine van de brouwerij zijn dubbele boterham (belegd of belegen) al wandelend opeet .hij hiermede te kennen wil geven, dat hij geen tijd heeft zittend te lun chen op de reklamevliering de vijver bemand (bevrouwd) zal worden met twee zee meerminnen dit speciaal ten gerieve van de reklamemannen gedaan wordt de gebruikelijke goudvis sen toch na verloop van tijd dood gaan men hoopt, dat dit met genoemde meerminnen niet het geval zal zijn het damestoilet bij de raadskelder Amsterdam een gevaarlijke plaats is pasgeleden iemand daar bijna verongelukt is dat kwam omdat ze de deur te hard dichttrok toen de lamp naar beneden viel, rakelings langs het hoofd van de betrokkene iemand van de technische dienst het zonde vond van de lamp, hij er helemaal niet bij stilstond dat er dooien hadden kunnen vallen weer duidelijk blijkt dat een doodgewone lamp be langrijker is dan een men senleven we ons afvragen, waar we ons dan eigenlijk nog druk om maken er nog steeds ïïeineken- mensen op de 6e verdie ping van het gebouw van de Volkskrant bivakkeren ze dus nog steeds het be roerdste zitten, maar ze sinds kort wel het lek kerste eten tussen de mid dag (waar het Parool al niet goed voor is) straks daardoor niemand meer terug wil naar het in aanbouw zijnde hoofdkan toor dat goed uitkomt, omdat dat gebouw toch wel te klein zal zijn als het klaar is (jammer hoor!) een bekend heer van Hei- neken tog(t) naar de biertapwedstrijden in Gro ningen is gegaan, ondanks de vermoeiende treinreis de laatste trein naar huis keurig op tijd het station verliet, met als passagier o.a. bovengenoemd per soon deze niet wist, dat voor het openen van de treindeur een knop ingedrukt dient te worden bestuurder en conducteur omgepraat werden om als nog te stoppen het toen een heel eind lopen bleek in het aarde donker over de spoordijk geen autobestuurder hem een lift wou geven op dat late uur om sterke verhalen altijd nog gelachen wordt IN ROTTERDAM EN DEN BOSCH iedereen zich blijkbaar (of schijnbaar?) zo netjes ge draagt, dat er niefs te fluis teren valt je, als er toch iets gefluis terd wordt, dit rustig kunt doorbellen in Rotterdam Emmy (toe stel 368) en in Den Bosch Rudie (toestel 317) daar op zitten te wachten hetzelfde natuurlijk ook geldt voor Madeleen in de Wibautstraat (toestel 40) :S O.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 19